نویسنده = ایزدپناه عبدالمجیدزنگانه وحیدمرادی فاطمهرجبلو طاهره
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه ویژگیهای حالت پایه هستههای سنگین زوج-زوج با استفاده ازروش اسکریم-هارتری- فوک-بوگولیوبوف
ایزدپناه عبدالمجیدزنگانه وحیدمرادی فاطمهرجبلو طاهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)