تاریخچه انجمن هسته ای

انجمن هسته‌ای ایران در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی توسط جمعی از اندیشمندان دانش هسته‌ای کشور به ثبت رسید. از آن سال، علاقمندان به این رشته فعالیتهائی را درجهت رشد آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور انجام دادند و با رشد دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و لزوم فراهم ساختن بستر مناسب گردآمدن متخصصان همه رشته‌های مرتبط، در اسفندماه ۱۳۷۶ در مشهد مقدس کمیته‌ای با عنوان "هماهنگ کننده فیزیکدانان و متخصصان هسته‌ای کشور" تشکیل شد و پس از شش سال با برگزاری گردهمائی‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی، مقدمات لازم برای ادامه کار با زیربنای مناسب علمی فراهم گردید. با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تایید اساسنامه جدید، در اسفندماه ۱۳۸۲ در دانشگاه اراک، برای تعیین هیات مدیره، انتخابات انجام شد و فعالیتها مجدداً با نام "انجمن هسته‌ای ایران" با اساسنامه جدید ادامه دارد. دوره فعالیت هر هیأت مدیره طبق اساسنامه 3 سال است و قبل از انقضای دوره 3 ساله انتخابات به صورت کتبی یا با برگزاری مجمع عمومی و با حضور اعضای پیوسته انجمن برگزار می شود. برای آشنایی بیشتر با حوزه های فعالیت انجمن به اساسنامه انجمن مراجعه شود.
با توجه به گستردگی فعالیت های علمی پژوهشی در حوزه های مختلف، انجمن نسبت به ایجاد کمیته های تخصصی مرتبط با هر حوزه اقدام نموده است. اعضای محترم انجمن می توانند در تماس با کمیته ها نسبت به همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست های تخصصی و ... با کمیته های مذکور همکاری نمایند.

اساسنامه انجمن هسته ای ایران

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن هسته ای ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2 : انجمن موسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3 : مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - گروه مهندسی هسته ای می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره : هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم : وظایف و فعالیت ها

ماده 5 : به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 1 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم و مهندسی هسته ای سر و کار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش علمی موضوع انجمن.

5-3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

5-4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5-5- تشکیل گردهمایی علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

5-6- انتشار کتب و نشریات علمی.

5-7- سایر فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن.

فصل سوم : انواع و شرایط عضویت

 ماده 6 : انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد :

6-1- عضویت پیوسته :

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در فیزیک و مهندسی رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

6-2- عضویت وابسته:

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند1-6 شاغل باشند.

6-3- عضویت دانشجویی : 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته های علوم و مهندسی هسته ای به تحصیل اشتغال دارند.

6-4- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم و مهندسی هسته ای حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

6-5- عضویت حقوقی (موسساتی):

 سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1 : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور بند 6-1 می باشند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2 : اعضای حقوقی به مثابه اعضای وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7 : هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 : پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8 : عضویت در یکی از مئارد زیر خاتمه می یابد:

8-1- استعفای کتبی

8-2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

فصل چهارم : ارکان انجمن

ماده 9 : ارکان اصلی انجمن عبارتند از : الف) مجمع عمومی، ب) هیأت مدیره و ج)  بازرس

الف) مجمع عمومی

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

10-1- مجمع عمومی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی متبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا معتبر است.

10-2- در صوذتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیلفت آرا به صورن مکاتبه ای و بر اساس آئین نامه ای که از سوی هیأت مدیره تدوین می شود اخذ خواهد شد.

10-3- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا با آگهی در روزنامه کثیرالانشار است و باید حداقل 15  روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2 : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت به عدم درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

11-1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

11-2- تصویب خط مشی انجمن

11-3- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس

11-4- تعیین میزان حق عضویت

11-5- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

11-6- عزل هیأت مدیره و بازرس

11-7- تصویب انحلال انجمن

11-8- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره 2 : اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3 : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.

تبصره 4 : مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 11-5، 11-6 و 11-7 تشکیل می شود.

تبصره 5 : شرایط تشکیل مجمع فوق العاده همانند مجامع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

 ب - هیأت مدیره (شورای اجرایی)

 ماده 12 : هیأت مدیره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

تبصره : هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از 2 دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

12-1- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

12-2- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

12-3- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس (دبیر) و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا دبیر معتبر است.

12-4- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

12-5- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

12-6- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

12-7- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-8- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12-9- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

12-10- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره : هیأت مدیره پیشین با تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 13 : هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

13-2- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها.

13-3- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

13-4- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

13-5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

13-6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

13-7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلیو خارجی.

13-8- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

13-9- جلب هدایا و کمک های مالی.

13-10- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

13-11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری.

13-12- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ج - بازرس

ماده 14 : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می نماید.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15 : وظایف بازرس به شرح زیر است :

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

15-2- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجامع عمومی.

15-3- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم : گروه های انجمن علمی

ماده 16 : انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند:

1- گروه های تخصصی

2- کمیته آموزش و پژوهش

3- کمیته انتشارات

4- کمیته آمار و اطلاعات

5- کمیته پذیرش و روابط عمومی

6- کمیته گردهمایی های علمی

7- سایر گروه ها و کمیته های مورد نیاز در ارتباط با اهداف انجمن

فصل ششم : بودجه و موارد متفرقه

 ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از :

17-1- حق عضویت اعضا

17-2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی

17-3- دریافت هدایا و کمک ها

17-4-زکلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5  این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18 : درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجامع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19 : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20 : هیچ یک از موسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن ها نمی تواننند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 21 : کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع ذیصلاح در اختیار آنان قرار می گیرد.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معتبر خواهد بود.

ماده 23 : انجمن تابعیت جمهوری اسلام ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی ندارد.

ماده 24 : در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه  دارئی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25 : این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 54 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 82/12/7 اولین مجمع عمومی به تصویب رسید.