نویسنده = آرزو ریاحی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه مونت کارلوی دز پرتوهای گامای زمینه کیهانی وخورشیدی در ایستگاه بین المللی فضایی (ISS)
محمد رضا رضایی راینی نژاد*؛ آرزو ریاحی؛ محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.14 K)