تمدید مهلت ارسال مقالات تا 25 دی ماه
14 دی 1399
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 25 دی ماه

مهلت ارسال مقالات برای 27 امین کنفرانس تا 25 دی ماه تمدید شد