پژوهشگر گرامی


لطفاً راهنمای نگارش مقاله را از لینک‌های زیر دریافت نمائید. 

از اینکه در رعایت موارد خواسته شده دقت و حوصله می کنید از شما تشکر می‌کنیم

 

راهنمای نگارش مقاله (DOCX)

 

راهنمای نگارش مقاله (PDF)

 

 قالب مراجع (docx

 

قالب مراجع (PDF)