1- آشکارسازی و دزیمتری

2- پلاسما و گداخت هسته‌ای

3- رآکتورهای هسته‌ای

4-چرخه سوخت هسته‌ای

5- فیزیک هسته‌ای

6- کشاورزی هسته‌ای

7- کاربرد پرتوها

8- پرتو پزشکی

9 پدافند غیرعامل