بیست و هفتمین کنفرانس هسته ای ایران در دانشگاه فردوسی مشهد بصورت مجازی در روزهای 11 الی 14 اسفند ماه برگزار می گردد.

برای ثبت نام از تاریخ شروع ثبت نام اینجا کلیک نمایید.