اطلاعات دوره
عنوان دوره مقالات شفاهی بیست و سومین دوره (1395)
نوبت برگزاری بیست و سوم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1395
معرفی
تعداد مقالات: 1

1 توسعه شبیه ساز نویز نوترونی یک گروهی-یک بعدی در حوزه زمان
سجاد عباسی فشمی؛ ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (531.34 K)