اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

126 تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی راکتور NuScale درطی حادثه نقص عملکرد دسته میله کنترل
فخرائی علی فقیهی فرشاد صادق نوعدوست امیر بنیادی صفت علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.84 MB)

127 معرفی اثرات پخشیدگی سطح هستهها بعنوان تأثیرگذارترین عامل در دستیابی به نتایج دقیق ارتفاع سدهای همجوشی
قرائی رضا شهرکی فرخنده معین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.88 K)

128 امکانسنجی تولید هیبریدی رادیوایزوتوپ Mo99 با استفاده از شتابدهنده الکترون پرتوان
تعقیبی خطبهسرا علی رحمانی فائزه محسنی کجانی مسعود خلفی حسین قاسمی فرشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (973.64 K)

129 شبیهسازی برد و انرژی به جای گذاشته شدهی میون در آشکارساز سوسوزن پلاستیک
علیپور زهرا دوست محمدی وحید براتی دوین حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.08 K)

130 نوترون حاصل از اندرکنش میون با آشکارساز سوسوزن پلاستیک
علیپور زهرا دوست محمدی وحید براتی دوین حسین؛ علیپور زهرا دوست محمدی وحید براتی دوین حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (668.22 K)

131 مطالعه دوزیمتری شش مدل مختلف پلاک چشمی 106-Ru برای استفاده بالینی
ارجمند مجتبی قاسمی فریبارفیعی پور پیمانپوربیگی حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.84 K)

132 پوشش دهی تنگستن بر روی سطح داخلی لوله استیل با استفاده از روش پلاسمای تخلیه الکتریکی پالسی
مسلم کاظمی حمیدرضا میرزایی بهروز سلطانی غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

133 طراحی چشمه فوتونوترون با استفاده از شتابدهنده خطی الکترون با انرژی MeV 5 و 10
تاتاری منصوره گودرزی پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.63 K)

134 رویکردی نو جهت افزایش دقت شبیه سازی میکروباتریهای بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO
پدرام ملکی غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

135 بررسی پاسخ هندسی آشکارساز NaI به عنوان شمارنده گامای آزمایشگاه مونیتورینگ راکتور تهران به منظور اندازه گیری پرتوزایی گاما در نمونه های اسمیر آلودگی راکتور با استفاده از کد
غلامزاده زهره باورنگین الهام جزءوزیری عطیهگلشنیان محدثه کاردان محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

136 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر ذرات غبار موجود در شرایط پلاسمای همجوشی
داوری دولت آبادی هادی فرخی بیژن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

137 بررسی درمان سرطان سینه با استفاده از روش پروتونتراپی
جاویدی حسن احمدی گنجه زهرا ظریفی احسان حیدری سنگستانی سروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.93 K)

138 اندازهگیری سامانه پیشخوشهساز و کاواک نمونهبردار شتابگر خطی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
مصباح نفیسه عباسی دوانی فریدون شاکر سید حامد احمدیان نمین ساسان ? صنایع حجری شاهین ? شیرشکن مهیار ?
مشاهده مقاله | اصل مقاله (958.58 K)

139 طراحی مفهومی و امکان سنجی ساخت سیستم رادیوگرافی نوترونی واداشته با شتابدهنده الکترون
معانی پریسا رضازاده مرضیه فقهی امیرحسین علامت ساز محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (951.65 K)

140 اثر میدان مغناطیسی بر سرعت ذرات در باریکهبَر پروتون تراپی به روش اسکن نقطه ایی
امیر ویسکرمی*؛ شهریار ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.95 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه