اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

26 ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت های اکسید گرافن احیا شده جهت دزیمتری آنلاین تابش گاما
فیضی شهزاد جعفری صادقی سید امین مهدی زاده علیرضا حسینی محمد امین شهساد جعفری صادقی سید امین مهدی زاده محمد امین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (988.09 K)

27 محاسبه نوترونی و بررسی ارزش میله کنترل قلب راکتور پیشرفته ماژولار 25-CAREM با استفاده از کد 2.6 MCNPX زارع
گنجارودی سعید پذیرنده علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

28 طراحی مفهومی ترمونوترونیک یک راکتور تیپیکال VSMR
علی یاری بابک رهگشای محمد نوری کلخوران امید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

29 شبیه سازی مونت کارلویی دز جذبی در تعیین هندسه بهینه چشمه های سامانه پرتودهی پرتابل گامای کبالت-60
کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.56 K)

30 بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی ضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده برای طراحی یک ستون ضربهای افقی از نوع سینی دار در فرآیند دفع اورانیوم از آلامین 336
سیده لیلا میرمحمدی محمد حسن ملاح رضوان ترکمان سیدجابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (712.17 K)

31 استخراج رابطه نظری برای ضرایب انباشت حفاظ دو لایه
محبی کجیدی محمد حسین محمدی محمدصادق رشیدی مهدی حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.84 K)

32 بررسی تاثیر مرحله ورود خوراک بر زمان تعادل غلظت در زنجیره های مربعی دو جزیی
ایمانی مرتضی کشتکار علیرضا رشیدی عباس کریمی ثابت جوادملاح محمدحسن نوروزی علی محمودیان عادل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.34 K)

33 جداسازی ایزوتوپ زنون 124 با استفاده از زنجیره غیر متداول مربعی در حالت تک
خروجی ایمانی مرتضی کشتکار علیرضا رشیدی عباس صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن نوروزی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.33 K)

34 محاسبه ضریب نفوذ گاز هگزافلوراید اورانیم محصور با دیواره رزین اپوکسی DGEBA با روش دینامیک مولکولی
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد نوروزی علی امینی الهام حسنوند محسن خواجه نوری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.79 K)

35 محاسبه مقدار توان اصطکاکی در رژیم های کاملاً مولکولی و گذرای فضای بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش های تحلیلی
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد نوروزی علی امینی الهام خواجه نوری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.52 K)

36 مدلسازی اکتیویته آهن 59 در مدار اول نیروگاه بوشهر
احمدرضا طالبزاده وحید جمشیدی جواد امامی سیدحامد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

37 بررسی پارامتر *M و 0? بر عملکرد آبشار مدل Q به منظور جداسازی ایزوتوپهای پایدار
فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.68 MB)

38 شبیهسازی و مدلسازی آبشار مربعی برای جداسازی ایزوتوپهای دوجزئی و چند جزئی
فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری علی نوروزی عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.39 MB)

39 طراحی آبشار شبه ایدهآل جهت غنی سازی ایزوتوپ های پایدار و مقایسه آن با مدل تطبیق
فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری علی اصغر قربانپور خمسه علی نوروزی محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

40 بررسی و مقایسه کارجداسازی در آبشارهای مخروطی و مربعی
رویا طاهری حسین فقیهیان محمد مهدی شادمان سیده لیلا میرمحمدی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

41 بررسی قابلیت نرم افزار اپن فوم برای شبیهسازی اثر اتلاف ویسکوز بر مشخصات جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی
غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرشادمان محمدمهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.19 K)

42 بررسی تغییرات پارامترهای نوترونیکی و سنتیکی قلب رآکتور صفر قدرت آب سنگین در اثر تغییرات گام شبکه با استفاده از کد MCNPX
ظریفی احسان سپانلو کامراننامینظری محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

43 اندازه گیری عناصر کم مقدار در به و سیب با روش فعالسازی نوترونی
پورایمانی رضا فتحی وند علی اصغر احمدی مریم
مشاهده مقاله

44 مطالعه ی ضریب انرژی سطحی فرمالیزم مجاورت در واپاشیهای آلفا با استفاده از برهمکنشهای نوکلئون-نوکلئون وابسته به چگالی
قرائی رضا محمدی سارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.73 K)

45 بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن بر رفتار گاز زینان درون روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و مقایسه آن با تابع توزیع بولتزمن
خواجه نوری مسعود صفدری سیدجابر حقیقی اصل علی نوروزی علی یوسفی نسب صادق امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (976.06 K)

46 تعیین ضریب انتقال مواد پرتوزا از رسوب به گیاه نی در محل ورودی پساب تصفیهخانه فاضلاب شهر اراک به تالاب بینالمللی میقان
پورایمانی رضا فرداد رامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (818.74 K)

47 بررسی عیوب در نانوپودرهای فریت نیکل و فریت نیکل جانشانی شده با مس تحت تابش نوترون با استفاده از طیفسنجی پهنشدگی دوپلری همزمان
حاتمی فروغ عسگریان سید مرتضی کارگر زهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.28 K)

48 بررسی پارامترهای مؤثر بر فرایند عریان سازی اورانیوم از محلول فروشویی با استقاده از ستون ضربهای پر شده
رفیعی وحید صفدری سیدجابر ملاح محمدحسن میرمحمدی سیده لیلا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (662.37 K)

49 شبیه سازی گزینشگر سرعت نوترون چند پره ای با استفاده از نرم افزار McStas
معینی رودبالی حامد حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (724.21 K)

50 بررسی شرط حالت ایدهآل برای ماشین سانتریفیوژ گازی
فردکاشانی محمدرضا رفیعی وحید شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.53 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه