اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و سوم (1395)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1395
معرفی
تعداد مقالات: 241

1 امکان سنجی استفاده از مد تشدید 110TM در کاواک استوانه ای برای شتاب باریکه الکترونی
جباری ایرج پورصالح علی محمدو خلفی حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (538.5 K)

2 بررسی حادثه شکست ناشی از خزش لوله های مولد بخار نیروگاه تحت فشار ازنوع وستینگهاوس با استفاده از کد MELCOR
عارف الدین زرنوشه فراهانیو فرامرز یوسفپورو سید محسن حسینیو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (661.67 K)

3 مطالعه حادثه انسداد موضعی مسیر جریان در مجتمع سوخت گرم راکتور قدرت با استفاده از کد RELAP5
قراری رحمان متاجی کجوری نعیمالدین صفرزاده امید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.62 K)

4 امکانسنجی استفاده ازمیلههای اکسید توریوم در راکتور بوشهر
جزءوزیری عطیه میروکیلی سید محمد غلامزاده زهره علیزاده کاوافشاری معصومه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (906.63 K)

5 تعیین ضریب جذب نوری دزیمترهای ترمولومینسانس با استفاده از پرتو آلفای Am241
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.76 K)

6 بررسی ابتدا به ساکن آشکارسازی نوترون با کامپوزیت پلی اتیلن سنگین-اکسید بور
شهریار ملکی شهزاد فیضی سید مهدی هاشمی دیزجی ارژنگ شاهور فرهود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.68 K)

7 بررسی وابستگی زاویه ای کمیت معادل دز فردی (Hp(10,? برای چشمه Cs137
ناهید حاجیلو شهریار ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (411.88 K)

8 شبیه سازی عددی رفتار ترموهیدرولیک مولد بخار نیروگاه هسته ای 1000-VVER
محمد نظیفی فرد محمدرضا رسولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (684.58 K)

9 بررسی اثر بلورینگی بر خواص الکتریکی و پاسخ دز دزیمتر فعال پلی وینیل الکل
شهزاد فیضی شهریار ملکی فرهود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (519.93 K)

10 شبیه سازی و طراحی سیستم الکترود دزیمتر کامپوزیت پلیمری جهت یکنواختی میدان الکتریکی و کاهش نوفه سیگنال آشکارسازی
شهریار ملکی فرهود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.94 K)

11 توسعه یک مدل ترمونوترونیک گذرا بر پایه روش های سینتیک نقطه ای و چند نقطه ای جهت شبیه سازی حادثه سقوط میله کنترل در راکتور بوشهر
بساطی پناه مهدی ذوالفقاری احمدرضا عباسی محمرضا خوش احوال فرخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.45 K)

12 تعیین ضرایب دمایی سوخت و کندکننده در راکتور بوشهر با استفاده از روش آنالیز نویز
بساطی پناه مهدی ذوالفقاری احمدرضا عباسی محمدرضا خوش احوال فرخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (686.91 K)

13 فیلم پلیمر منعطف پلی کربنات-20TPPF : یک فیلم دزیمتر رایوکرومیک بالقوه برای مقاصد پرتوفرآوری
فیضی شهزاد ضیایی فرهود فتح اللهی هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.96 K)

14 مطالعه ویژگی های دزیمتری فیلم کامپوزیتی کوئیناکرین دی هیدروکلرید- پلی وینیل کلرید
فیضی شهزاد آرمین آرش ضیایی فرهود فتح اللهی هادی
مشاهده مقاله

15 محاسبه ضریب تصحیح جنس محیط برای اتاقک یونش 30013-PTW به روش تحلیلی و شبیه سازی
پیمان رضاییان صدیقه کاشیان امیر مصلحی آنیتا عالیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.25 K)

16 خنک سازی مواد مذاب قلب راکتور با بهره گیری از روش خنک سازی از بیرون
محسن صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.75 K)

17 ارزیابی پدیده گردش طبیعی غیرهمسو در طی حادثه قطع کامل برق)SBO( نیروگاه MELCOR بوسیلهی کد PWR
عارف الدین زرنوشه فراهانیو فرامرز یوسفپور سید محسن حسینیو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (680.83 K)

18 چگالی جریان در پلاسمای همجوشی
حاتمی محمد محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.09 K)

19 شبیه سازی حادثه شکست خط اصلی بخار نیروگاه بوشهر در سناریوهای مختلف با استفاده RELAP5/MOD3.2 از کد
رامین بخشائی حمید خادملو بهمن شیخ کانلوی میلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.43 K)

20 بررسی تجربی اثر قطر و گام وایر بر انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی با لولههای وایر پیچ شده
طالبی منصور موسوی قهفرخی سید جمشید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (713.47 K)

21 محاسبه تغییرات شدت و بیناب انرژی نوترونهابه هنگام ورود از قلب راکتور به بازتاباننده و بالعکس به روش شبیه سازی و بکمک کد MCNP4C
خاجو ک احمد کمالی مقدم کیومرث
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.69 K)

22 بررسی افزایش سرعت انعقاد خون با استفاده از پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (DBD)
شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون غلامرضا اطاعتی سمانه سیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.86 K)

23 بررسی اثرات پلاریزاسیون اسپین ذرات بر ناپایداریهای الکترومغناطیسی پلاسمای سوخت همجوشی
مهدوی محمد خانزاده هنگامه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.03 K)

24 مدلسازی حادثه قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
نرگس محمدبیگیان محمدباقر غفرانی مجید طالبی مهدی ثقفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.64 K)

25 برررسی تاثیرات تعبیه ناحیه مرکزی تهی از سوخت در رآکتورهای دما بالای بسترتوپکی
حسینی سید علی اطهری علاف میترا مختار محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.16 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه