اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و دوم (1394)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1394
معرفی
تعداد مقالات: 172

1 مطالع? رفتار گذار معادلات سنتیک نقطه ای شش گروهی در حضور راکتیویت? دمای پسخور به کمک روش نمای لیاپانوف
مسعود صیدی رسول خدابخش سهراب بهنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (952.9 K)

2 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت پودر آمونیوم اورانیل کربنات تولیدی در فرآیند رسوب- گیری از محلول اورانیل فلوراید
محمدحسن صادقی امین زارعان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.56 K)

3 آنالیز ترموهیدرولیکی مولد بخار راکتور NuScale با استفاده از مدل MASLWR
طالبی منصور غضنفری ولی اله
مشاهده مقاله

4 سنتز و مشخصه یابی نانوصفحات اکسید گرافین و کاربرد آن در ساخت یک دزیمتر نانوکامپوزیتی
فیضی شهزاد ملکی شهریار ضیایی فرهود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (433.62 K)

5 اندازهگیری و مقایسه ناخالصیها در بلوکهای مختلف سنگ معدن اورانیوم گچین بندرعباس با هدف بالا بردن کیفیت سوخت تولیدی
هاچم بچاری ایوب جلالی فاطمهسادات الهیاریزاده قاسم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (945.43 K)

6 تحلیل ترموهیدرولیک مجموعه سوخت راکتور 1000-VVER با میله های سوخت حلقوی
علی عرفانی نیا محمدرضا نعمت الهی
مشاهده مقاله

7 شبیه سازی روش ردیابی پرتوی به منظور تعیین مقدار نشت لوله های صنعتی
ایوب خاتونی فریدون عباسی دوانی فائزه رحمانی
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر دما بر عملکرد دستگاههای چگالی سنج گاما
رضا قلیپور پیوندی مجتبی عسکری له داربنی سیده زهرا اسلامیراد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (856.21 K)

9 بررسیهای تعادلی عوامل مؤثر بر فرآیندهای استخراج واستریپینگ اورانیوم از پسابهای آزمایشگاهی
فاطمی کاظم وکیلی حمید هاشمی محمد حسین فرهادی امیر حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.95 K)

10 مطالعه ناپایداریهای الکترومغناطیسی در پلاسمای سوخت پلاریزه اسپینی
مهدوی محمد خانزاده هنگامه
مشاهده مقاله

11 آنالیز نوترونیکی قلب رآکتور پیشرفته ماژولار CAREM 25 با استفاده از کدهای WIMS و
تشکر سامانوظریفی احسان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.99 K)

12 بررسی بیولوژیکی تکنسیوم پاکلیتاکسل در موش توموری
زهرا شعبانی مصطفی عرفانی مجتبی شمسایی ظفرقندی سید پژمان شیرمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (612.86 K)

13 بررسی وضعیت خوردگی در تیوب های مولد های اصلی بخار راکتورهای هسته ای نوع
انصاری سعید وحدانی فر سیف الله
مشاهده مقاله

14 کدری در محیط های پلاسمایی گرم و ضخیم با عدد اتمی پایین
مهدوی محمد سید علاالدین قرشی خانزاده هنگامه
مشاهده مقاله

15 بررسی کارایی نانوفیبر پلی اکریلونیتریل اصلاح شده با نانوذرات اکسید نیکل در جداسازی یون
سجادی سوده السادات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.33 K)

16 ارزیابی بازههای انرژی قابل استفاده در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT به روش سه بازه انرژی با تقریب مثلثی : یک مطالعه شبیه سازی
مهسا نوری اصل احمد بیطرفان رجبی علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله

17 حذف استرانسیوم بهعنوان آلاینده پسمانهای هستهای: بهینهسازی فرایند حذف، بررسی سینتیک، ایزوترم و پارامترهای ترمودینامیکی
شجاعی زهرا ایروانی عفتموسویان محمدعلی تراب مستعدی میثم
مشاهده مقاله

18 حذف رادیونوکلوئیدهای مزاحم در پسمانهای هستهای به کمک نانوتیتانیای اصلاح شده، مطالعات سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند و بررسی اثر نسبت مولی اصلاحکننده به نانوتیتانیا در فرایند جذب
ایروانی عفت
مشاهده مقاله

19 رفتار آماری هسته های پایدار
صبری هادی صادقی فرشاد عطازاده غزاله ملک زاده رضا
مشاهده مقاله

20 محاسبهی و آنالیز پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور مینیاتوری اصفهان )MNSR( با استفاده از روش های برازش شیب، اختلال، مونتکارلو و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع
محمد قائدرحمتی مصطفی حسنزاده سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.97 K)

21 محاسبه پارامترهای نوترونیکی راکتور آب سنگین 6-CANDU با افزودن توریوم به سوخت آن
شریفی الهه شیرانی امیرسعید عباسی محمدرضا
مشاهده مقاله

22 تعیین پارامترهای رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه چشمههای آبگرم محلات
زاهدی نژاد؛ فریدون قدیمی2؛ پورایمانی رضا زاهدی نژاد محمد فریدون قدیمی؛ پورایمانی رضا زاهدی نژاد محمد فریدون قدیمی
مشاهده مقاله

23 آنالیز سیستماتیک ارتفاع سد همجوشی با بکارگیری نسخههای مختلف نیروی اسکریم در فرمالیزم نیمه کلاسیکی چگالی انرژی
ناصر قدسی امید ترابی فاطمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (864.12 K)

24 بررسی میکروساختاری پوشش کاربید تیتانیم ایجاد شده بر روی فولاد فریتی مورد استفاده در گداخت هستهای به روش پلاسما اسپری
حسن رضائی افشین بابانژاد محسن اسدی مهرداد عجبشیری مهرداد تیمورزاده سازمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (799.06 K)

25 آنالیز تحلیلی انشعاب هوف در راکتورهای هسته ای آب جوشان
بهنام پیرایش علی پذیرنده منیره اکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (907.08 K)