اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکم (1393)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 66

26 مطالعه دستگاه ماموگرافی نوری و شبیه سازی آن
نجمه معینی سعید ستایشی حمیدرضا حبیبیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (596.1 K)

27 استفاده از روش خوشه بندی برای جداسازی دیجیتال تپهای نوترون و پرتوی گاما
سجاد آقابزرگی صحاف ناصر وثوقی ابوالفضل حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (585.05 K)

28 شبیه سازیماتریس پاسخ و بازیابی طیفیک سامانه طیف سنج کره بانر با آشکارساز مرکزییدورلیتیوم((LiI(Eu) برای چشمه نوترون Am-Be
مهدیه کلایی نیما قلعه عقیل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (682.76 K)

29 مدل سازی عددی و محاسبه پارامترهای ترموهیدرولیکی یک کانال خنک کننده راکتور هسته ای در حالت گذرا با استفاده از روش Drift-Flux
غنچه باغبان محسن شایسته مجید باهنر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (609.11 K)

30 اعتبارسنجی سر شتاب دهنده ی رادیوتراپی حین عمل جراحی LIAC با استفاده از روش مونت کارلو
میر رشید حسینی اقدم سید محمود رضا آقامیری سید ربیع مهدوی علیرضا کمالیاصل حمید رضا باغانی ناصر رسول پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (726.13 K)

31 مقایسه تکنیک های PET وPGبه منظورارزیابی برد باریکه پروتون در پروتون تراپی
شیوا غفاری جعفری زعفر ریاضی حسین آفریده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (615.48 K)

32 استفاده از عامل کاهنده روی جهت بهبود فرآیند جذب اورانیوم برروی جاذب های زیستی
اکبر بویری منجی محمد حسن ملاح وانیک قلی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.31 K)

33 کالیبراسیون آشکارساز دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون با استفاده از الگوریتم های خوشه ای و تبدیل Hough
سیده زهرا اسلامی راد رضا قلی پور پیوندی مجتبی عسکری له داربنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (717.83 K)

34 پیش بینی عددی زمان تماس سوخت و غلاف در خلال فرسایش سوخت
مرتضی ایمانی مهدی آقایی مغانلو احمدرضا ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

35 بررسی ترموهیدرولیکی پدیده شار گرمای بحرانی در قلب راکتور VVER1000 در شرایط حادثه
علیرضا عطف عطااله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (719.49 K)

36 دوزیمتری پلاک چشمی نوع CCB با استفاده از ابزار Geant4 و مقایسه با کد MCNP و نتایج تجربی
محمد تقی بطیار فائزه رحمانی سید محمودرضا آقامیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.89 K)

37 مدلسازی محفظه ایمنی راکتورنیروگاه اتمی بوشهر در اثر حادثه شکست گیوتینی خط لوله سرد با استفاده از کد MELCOR و مقایسه با نتایج FSAR
امین بنی فضل محمد رهگشای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (610.88 K)

38 طراحی باریکه مدادی شکلپرتو ایکس جهت سیستم تصویربرداری به روش پسپراکندگی
سپیده سادات عظیمی فائزه رحمانی اسماعیل بیات وحید دوست محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (668.03 K)

39 برهمکنش لیزر پرشدت با پلاسمای گرم برخوردی با رمپ چگالی
محمدرضا جعفری میلانی علیرضا نیکنام امیر حسین فرهبد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.22 K)

40 ساخت و تعیین خصوصیات ساختاری و ترمولومینسانس نانو ذرات هیدروکسی اپتایت خالص
مصطفی شفایی فرهود ضیایی اعظم اخوان علی سرلک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (852.79 K)

41 کاربرد نانو سیال آلومینا به عنوان خنک کننده در راکتور هسته ی آب سبک در فشارفوق بحرانی ( HPLWR )
سامان تشکر احسان ظریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

42 مقایسه عملکرد سوسوزن های پلاستیک 600-PS و 400-BC
اسمعیل بیات محسن روشن حسین حیدری فرشید ضیایی سید مهرداد جلیلیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (603.39 K)

43 اثر ناخالصی کربن بر سرعت اکسایش کاربید بورمیله های کنترل در اتمسفر هوا
سیمین جانی تبار درزی بهزاد مراغه میانجی طه قیچی ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.86 K)

44 تخمین دز جذبی جنین در پرتوگیری بیمار باردار حین CT اسکن لگنی با استفاده از کد مونتکارلو
محدثه قربانزاده مهدی سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (530.66 K)

45 بررسی و اندازه گیری میزان رادون(Rn222)، تورون(Rn220) و دز تابش زمینه ی گاما در خاک های سطحی منطقه جنوب شهر اردبیل
فرهاد ذوالفقار پور محمد نیکو صفت پریسا تقی پور علی بهرامی سامانی معین مفتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.63 MB)

46 بازیابی و انتقال توریم از محیطهای اسیدی با غشای مایع دی -2 اتیل هگزیل فسفریک اسید - کروزین
سمانه توکلی سعید علمدار میلانی امیر سعید شیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.52 MB)

47 طراحی و شبیهسازی باتری رادیوایزوتوپی بر پایه دیود شاتکی PtSi/Si
مینا امیرمزلقانی حسین ذکی دیزجی
مشاهده مقاله

48 مقایسه طیف انرژی پوزیترون های تولیدی ناشی از فرآیند تابش کانالی صفحه ای الکترونهای نسبیتی از بلورهای ضخیم سیلیکون، ژرمانیوم، کربن و تنگستن
سید علی مهدی پور بهنام آزادگان مریم شفیعی سروستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (938.5 K)

49 بررسی پایداری جریان گردش طبیعی در تست لوپ ترموهیدرولیکی 1SHUNCL
محمدمهدی میرزایی عطااله ربیعی محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

50 طراحی و شبیه سازی مولد RTGبا توان میلی وات بر اساس چشمه Sr90
ابوالحسن خواجه پور فائزه رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (857.66 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه