اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکم (1393)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 66

1 بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافته
موسوی خرشتمی سیده کبری غضنفری مجرد مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.11 K)

2 روش جدید برای محاسبه پتانسیل برانگیزش متوسط الکترون های اتمی
صالح اشرفی اختای جهانبخش داود علیزاده امیر موحدی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (667.13 K)

3 تعیین مولاریته اسید با اندازه گیری فوتونهای کامپتون
اختای جهانبخش صالح اشرفی داود علیزاده ایران حسنزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.91 K)

4 طراحی و بهینه سازی باتری بتاولتائیک سیلیکونی به منظور کاربرد در محدوده دمایی وسیع
غلامرضا قاسمی نژاد فائزه رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.77 K)

5 نتایج اولیه تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی پلاسمای توکامک
احسان اله نوری یحیی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (600.04 K)

6 امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپI124از طریق واکنش Te(p,n)124I124
اسلامی محمد میرزایی محمد کاکاوند طیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (834.87 K)

7 Taheri-Saramad X-ray Detectorشبیه سازی مونته کارلوی آشکارساز
علی طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.27 K)

8 چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتوندرمانی مبتنی برپراکندگی غیر فعال
سیدبیژن جیا هادی هادیزاده یزدی علی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.21 K)

9 بررسی تاثیر تابش بتا بر روی نانو ذرات کربنی برای مقاصد آشکارسازی تابش های هسته ای
هادی کسانی رسول خدابخش محمدتقی احمدی سولماز محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.8 MB)

10 ظرفیت گرمایی هسته ها با بکارگیری نظریه گینزبرگ- لاندائو
محمدی پریوش دهقانی وحید مهمان دوست خواجهداد علی اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.61 K)

11 اندازه گیری پارامترهای درمانی باریکه ی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران در یک فانتوم سر با هدف نوترون درمانی با بور
الهام باورنگین علیرضا صدرممتاز حسین خلفی یاسر کاسه ساز مهدی کیوانی ارسلان عزتی اشکان حسنی رخ محمد حددادی حسین قدس مهرداد عزیزی شمامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.38 K)

12 بررسی تاثیر غلظت یونهای اورانیم و کربنات در فرآیند حذف اورانیم از محلول آبی توسط غشای پلی اتر سولفون
مرتضی قاسمیترکآباد علیرضا کشتکار سیدجابر صفدری ادیب ظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.31 K)

13 نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های فوق سنگین با عدد اتمی 100 Z
هادیز اده علی رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.65 K)

14 بررسی شبیه سازی دو سانتیریفیوژ در حالتهای اعمال گرادیان دمایی روی دیواره آن و ایجاد جریان های ورودی و خروجی به آن با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب عبدالحمید مینوچهر احمدرضا ذوالفقاری علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.19 K)

15 روش تحلیلی برای محاسبات دزیمتریپرتوهایپروتون در ترکیبات ناهمگن
فاطمه سادات رسولی سید فرهاد مسعودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.92 K)

16 مدلسازی مولد بخار عمودی تکپاس در نیروگاه هستهای با روش زیرکانال
علی همدانی امید نوری کلخوران امیرسعید شیرانی محمد مهدی میرزایی گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.15 K)

17 تعیین تاثیرات مخرب زیست محیطی جنگ تحمیلی بر خاک منطقه شلمچه با استفاده از آنالیز به روش فعال سازی نوترونی
دنیا ساربانزاده محمد اسلامی کلانتری محمد علی شفائی فرشته انصاری مهدی رضوانی فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.32 K)

18 حل عددی جریانهای دوفاز در مولد بخار هستهای با استفاده از مدل شار رانشی
ولی اله غضنفری منصور طالبی محمد حسین استکی غلامرضا انصاریفر منوچهر بهفرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (726.81 K)

19 ساخت قرص های سوخت توریم-اورانیوم به روش اشباع سازی
محسن نجفی سید محمد قریشی سید جواد احمدی نیلوفر محسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.44 MB)

20 مطالعه تجربی ساختار هسته اتمی اربیوم Er156 با استفاده از روش مطالعهساختار هسته ای در E.Paul2.و P. Nolan2اسپین بالا
مسعود اکملی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.97 K)

21 طراحی و ساخت یک اتاقک یونش حلقوی جهت د?زیمتری بیم الکترونی
بابک شریفی حسین زمانی زینلی ارژنگ شاهور علی نگارستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (885.2 K)

22 محاسبه پاسخ دوربین گاما به اکتیویته مشخصی از تکنسیوم و ساماریوم در فانتوم تفلون و فانتوم RW3 با استفاده از نتایج تجربی و شبیه سازی
افروز عسگری مصطفی سهراب پور پروانه شکرانی علی رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.06 K)

23 استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF در پیش بینی درصد عناصر سیمان بر مبنای آنالیز فعال سازی نوترونی
احسان افتخاری زاده سید امیر حسین فقهی عباس رضایی غلامحسین روشنی اسماعیلبیات مهدیایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (647.3 K)

24 سرامیک سازیLiF وتعیین انرژی تله ها آن
صدیقه مرادی محمدعلی شفایی ارژنگ شاهور
مشاهده مقاله

25 راستی آزمایی و تحلیل رفتار گذرای راکتورآموزشی 11-UTRSدر حادثه خرابی ناگهانی یکی از پمپ های خنک کننده مدار اول با استفاده از کد تحلیلی RELAP5/MODE3.2
سپیده آقاجان پور امیرسعید شیرانی ویدا یگانه احمد حسینی غفار محمدحسین نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (624.92 K)