اطلاعات دوره
عنوان دوره نوزدهم (1391)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1391
معرفی
تعداد مقالات: 258

1 طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با حجم cm3 200 با الکترود های محافظ گرافیتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.77 K)

2 CaF2:Cu در بررسی خصوصیات دزیمتری نانوذرات پرتودهی گاما و اشعه ی فرابنفش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.35 K)

3 صحه گذاری روش آزمون آنالیز عنصری به روش فعال سازی نوترونی دستگاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.62 K)

4 طراحی، شبیه سازی و ساخت تقویت کننده برای آشکار سازی پرتو گاما توسط آشکارساز دیود نوری پین ( PIN)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.27 K)

5 بررسی ترکیب ۲-((۴-متیل-۶-مورفولین-۵نیتروپیریمیدین-۲- ایل) آمینو) پروپانوئیک اسید جهت استفاده در دزیمتری الکترون های MeV ۱۰ به روش EPR چکیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.28 K)

6 بررسی مشخصات اپتیکی سوسوزن نانو اکسید روی به منظور آشکارسازی تابش های ایکس و ذرات باردارسنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.32 K)

7 بررسی عوامل موثر بر کیفیت جداسازی نوترون-گاما در سوسوزن متصل به دو PMT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.88 K)

8 طراحی و ساخت اتاقک یونش با قابلیت تغییر حجم جهت دزیمتری باریکه های الکترونی در پرتو درمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.75 K)

9 مطالعه و بررسی ترانزیستورهای اثر میدان نیم هادی اکسید فلزی PMOS و NMOS بعنوان دزیمتر تابشهای هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.46 K)

10 مقایسه آشکارسازهای رد هسته ای 39-CR و پلی کربنات در اندازه گیری توزیع زاویه ای یون نیتروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.21 K)

11 محاسبه بازده ذاتی شمارنده BF بر حسب انرژی نوترون با استفاده از کدMCNP و مقایسه آن با نتایج تحلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.29 K)

12 ساخت آشکارساز حبابی نوترون (نمونه اولیه)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.42 K)

13 بازده کنتور گازی تعمیم یافته به نوترونهای سریع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.42 K)

14 پاسخ آشکار ساز Moxon-Rae بر پایه ی یک سنتیلاتور پلاستیک ضخیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.17 K)

15 بررسی عوامل موثر در بهره انرژی اشتعال سریع در روش همجوشی محصورشدگی لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.59 K)

16 اشعه ایکس میونی حاصله از هسته های ناپایدار در لایهی نازک همجوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.34 K)

17 محاسبه ضریب جذب برخوردی نور لیزر در پلاسماهای چگالی بالا با کمک معادلات جنبشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.06 K)

18 محاسبه و اندازه گیری فوتونوترونهای توکامک دماوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.5 K)

19 اهمیت شکست پرتابه Be در واکنش های همجوشی با هدف های 124Sn, 144Sm,89Y
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.37 K)

20 تجزیه و تحلیل افت و خیز میدانهای مغناطیسی اندازه گیری شده توسط کویلهای میرنف در توکامک دماوند به روش SVD
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.85 K)

21 بکارگیری طیف سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابراز تشخیصی برای یونها در دستگاه پلاسمای کانونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.77 K)

22 شبیه سازی عددی انرژی نهشتی ذرات آلفا در روش همجوشی محصورشدگی لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.47 K)

23 محاسبه کل انرژی جایگذاری شده در لکه ی داغ در طرح جدید احتراق سریع باریکه ی دوترونی و تعیین بهره دینامیکی در راکتور همجوشی ITER 90 H-P
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.62 K)

24 رادیوگرافی با استفاده از تابش های ایکس دستگاه پلاسمای کانونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.92 K)

25 بررسی رفتار مگنتوهیدرودینامیکی پلاسما در ساچمه های ICF در روش اشتعال سریع با حضور میدان مغناطیسی خارجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.47 K)