اطلاعات دوره
عنوان دوره هفدهم (1389)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1389
معرفی
تعداد مقالات: 265

1 تعیین و محاسبه طیف شار انرژی نوترونی راکتور مینیاتوری (MNSR) اصفهان
مهدی زمانی مجید شهریاری ایرج شهابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.73 K)

2 تشخیص و طبقه بندی خطاها در نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
کمال حداد حسین مجیدی مرقی محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.62 K)

3 تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور مینیاتوری بر حسب پارامترهای بدون بعد با روش عددی
محمد آهنگریان غلامرضا جهانفرنیا جلیل جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.49 K)

4 مدلسازی تست BL-44 در لوپ تحقیقاتی LOBI با استفاده از کد RELAP/MOD3.2 محاسباتی
کمال حداد سیده سعیده سعادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.2 K)

5 بررسی حادثه آتش سوزی در اطاق پمپ نیروگاه هسته ای به کمک کد
امیر حسنیان محمد باقر غفرانی فرامرز یوسف پور کاوه کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.45 K)

6 محاسبه پارامترهای نوترونی هدف تلاشی در راکتور زیر بحرانی واداشته با شتابدهنده TRIGA
مصطفی حسن زاده سید امیر حسین فقهی حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.23 K)

7 محاسب? ضریب تنظیم رآکتور WWER-1000 برای محاسب? جابه جایی محفظ? قلب
ناصر وثوقی وحید فرهنگ فلاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (353.11 K)

8 بررسی عددی انتقال حرارت نانو سیال در مجتمع سوخت راکتور VVER-1000
امید صفرزاده امیر سعید شیرانی محمد ره گشای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.57 K)

9 بررسی میزان پایداری محفظه ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در زمان بروز حادثه LB-LOCA
یاشار رحمانیو احسان ظریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.18 K)

10 معرفی توابع لوباتوجهت حل معادله ترابرد درمختصات یک بعدی با استفاده از روش اجزای محدود طیفی
محمدرضاعباسی احمدرضاذوالفقاری عبدالحمیدمینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.16 K)

11 توسعه کد PFENT2 جهت حل معادله ترابرد درمختصات دو بعدی X-Y با استفاده از روش اجزای محدود و بسط هارمونیک های کروی
محمدرضاعباسی احمدرضاذوالفقاری عبدالحمیدمینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.09 K)

12 محاسب? پارامترهای نوترونیکی و حرارتی در دو راکتور هسته ای از نسل دوم و سوم با قدرت های مشابه به منظور پی بردن به علت ارتقاء
سید علیرضا موسوی شیرازی سیما رستایش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.09 K)

13 به دست آوردن ضریب انتقال حرارت اطراف میله سوخت توسط یک لوپ تحت فشار
منصور طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.33 K)

14 اعمال اثر انباشت بر تالی 8F کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن
وحید میرزایی سید هاشم میری رضا ایزدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (337.43 K)

15 حذف و بازیابی اورانیوم محلول در آب با استفاده از فناوری جذب زیستی
مرتضی قاسمی ترک آباد علیرضا کشتکار سید جابر صفدری رضا دباغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.08 K)

16 تهیه لیتیم مورد نیاز صنعت هسته ای بوسیله روش ریزاستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
محمد حسن ملاح مهرداد داودیو هایده باقری صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.02 K)

17 تاثیر تابش پرتو گاما بر روی ساختار و مورفولوژی نانولوله های کربنی چند دیواره
بهروز صفی بناب احمد نوزاد گلی کند محمود قرآن نویس علی ریحانی صغری میر ارشادی مهدی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.88 K)

18 بازیافت اورانیوم از پسماند مایع کارخانه UCF اصفهان توسط جاذبنانو حفرهMCM-41: بررسی تأثیر حضور بعضی از آنیون ها بر روی جذب اورانیوم
حمید سپهریان زهرا اسدی محمد صمدفام محمدرضا قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.82 K)

19 بررسی اثر توان مصرفی و فشار بالای روتور روی تغییرات دما در طول ماشین سانتریفیوژ
مجید آقایی سیدجابر صفدری محمدحسن ملاح جواد کریمی ثابت محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.69 K)

20 مطالعه و بررسی خواص الکتریکی پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) و نانو کامپوزیت پلی اتیلن – خاک رس شبکه ای شده توسط اشعه الکترونی و روش شیمیایی
محمد امین شامخی حمید رضا مولایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.15 K)

21 بررسی تأثیر pH در استخراج بیولوژیکی اورانیوم از سنگ معدن آنومالی 2 ساغند توسط باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس
عباس رشیدیو رضا روستاآزاد سیدجابر صفدری حسن زارعتوکلی محمدفاضل فروغیان بهار رفیعزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.31 K)

22 ساخت کامپوزیت بوریتد پلی اتیلن
ابوالفضل علائی ابراهیم حشمت دهکردی
مشاهده مقاله

23 سنتز کامپوزیت دی اکسید منگنز - دی اکسید زیرکونیوم به عنوان یک مبادله کننده معدنی جدید و بررسی رفتارهای جذبی آن برای حذف یون استرانسیوم
سید جواد احمدی ندا اکبری محمد حسین مشهدی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.68 K)

24 حذف گادولینیم از محلولهای آبی با استفاده از کروماتوگرافی استخراجی شامل رزین جدید آغشته به استخراج کننده سیانکس 923
اکرم پورمتین علیرضا خانچی محمد حسین مشهدی زاده عباس کیان پیشه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (336.04 K)

25 جداسازی و تشخیص باکتریهای دنیتریفایر به منظور حذف نیترات از پساب کارخانه فرآوری اورانیوم
عباس رضائی افشین نیلی احمد آبادی مجید انصار ی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.55 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه