اطلاعات دوره
عنوان دوره پانزدهم (1387)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1387
معرفی
تعداد مقالات: 192

1 ارزیابی ریسک رادیولوژیکی استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع ایران
علی اصغر فتحی وند جمشید عمیدی و محمد مرادی
مشاهده مقاله

2 بررسی محاسباتی و تجربی توزیع دز در محصولات با بسته بندی ناهمگن مورد پرتودهی در سیستم 631-IR
غلامرضا رئیس علی1؛ سعید حمیدی2؛ ساره درویش پسند2؛ منیره شریف زاده1 و علی سرلک1؛ غلامرضا رئیس علی سعید حمیدی ساره درویش پسند منیره شریف زاده و علی سرلک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.91 K)

3 انتخاب هندسه و مواد مناسب برای آشکارساز نوترو نهای سریع گذرا
سحر رجبی مقدم فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.32 K)

4 مقایسه و ارزیابی صحت دز در طرح درما نهای دو و سه بعدی پروستات به روش دزیمتری عملی با استفاده از دیودهای نیمه رسانا
سید علی واعظ زاده محمود اله وردی حسن ندایی مهبد اصفهانی و حمیدرضا شعبانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (106.75 K)

5 بررسی مشخصه های حفاظ نوترون پلی اتیلن حاوی لیتیوم با استفاده از چشمه نوترون 14 و 5/2 مگاالکترون ولت به وسیله اندازه گیری وشبیه سازی MCNP
زهرا اکبری جواد رحیقی حسین قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.33 K)

6 اندازه گیری طیف انرژی چشم هی Am-Be241 با استفاده از روش زمان پرواز نوترون پراکنده
بهروز سلطانی1؛ مجید شهریاری1؛ غلامرضا اطاعتی2؛ بهروز سلطانی مجید شهریاری غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.28 K)

7 بازیافت بکارگیری روش انداز هگیری سزیم - 137 در محاسبه فرسایش و رسوب خاک
فریده عباس زاده افشار1؛ احمد جلالیان1؛ حسین خلفی2؛ شمس ا? ایوبی1 و فرید اصغری زاده2؛ فریده عباس زاده افشار احمد جلالیان حسین خلفی شمس ا... ایوبی و فرید اصغری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.67 K)

8 ساخت چشمه براکی تراپی ید - 125 به روش جذب بر روی میکروکره های آلومینا جهت مقاصد درمانی
شهاب شیبانی رضا نقدی محمدرضا جوانشیر حسین پوربیگی و داود بیک نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.47 K)

9 اندازه گیری عناصر وابسته به منابع آلاینده ذرات معلق هوای شهر اصفهان با روش فعالسازی نوترونی دستگاهی
مریم ثقفیان مصطفی سهراب پور حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.39 K)

10 اندازه گیری ضریب کیفیت کاواک های یک شتابگر خطی الکترون و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار HFSS
فرشاد قاسمی محمدمهدی عباسی و فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.04 K)

11 گاهشماری کیهانی به کمک جفت های زمان سنج هسته ای
محمد رضا اسکندری و مهدی بهادران.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.71 K)

12 حل دقیق مدل هامیلتونین لیپکین با استفاده از روش توزیع طیفی، روابط بازگشتی و ماتریس ژاکوبین
زهرا علی پور جلبری محمد علی جعفری زاده و ناصر فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.95 K)

13 محاسبه ی سطح مقطع دیفرانسیلی تولید +K در برهمکنشHe(p,K+)5?He 4
محمد مهدی فیروزآبادی محمد حسین اکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.96 K)

14 بررسی اسپین پروتون در پتانسیل نگهدارنده ax2-c/x
اسداله توکلی نژاد علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.52 K)

15 تبادل انرژی ذرات باردار در محیط قرص سوخت ICF
زینب برفامی و محمد مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.28 K)

16 محاسبه سطح مقطع تشکیل هسته های He3 در زنجیره سنتز نوکلئونی
حسین صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.15 K)

17 بررسی رفتار غیریکنواخت فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری
سید محمود متقیان رحیم کوهی فائق نیما قلعه غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (100.35 K)

18 فرآیند نفوذ هیدروژن در تیتانیوم برای ساخت هدف های نوترونی
پونه طیبی فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.26 K)

19 بلوک های یونی شتاب داده شده توسط نیروی غیر خطی با نمایه چگالی غیر همگن رایلی
رسول صدیقی الناز یزدانی سمیرا افسری و محمود صداقتی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.02 K)

20 محاسبه بهره تولید نوترون با بکارگیری کریستال های پایروالکتریک
محمدرضا اسکندری لادن رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.92 K)

21 تحلیل عملکرد ترمو مکانیک میله های سوخت حلقوی
مهدی یارمحمدی حسین کاظمی نژاد و حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (98.73 K)

22 محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیک راکتور HTTR
احد اله عزتی محمد باقر غفرانی و مجید شهریاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (95.35 K)

23 طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز پلوم پرتوی 0,1TGPLUME و بررسی صحت عملکرد آن
حسن محمدخانی و مسعود فیضی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.1 K)

24 شبیه سازی ترمو هیدرولیک دوبعدی میلههای سوخت حلقوی در حالت گذرا
علی حاتمی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.18 K)

25 توسعه یک روش عددی برای حل معادلات سینتیک نقطه ای و مقایسه آن با کد دینامیکی DYNCO
خلیل مشکبار بخشایش ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.19 K)