اطلاعات دوره
عنوان دوره سیزدهم (1385)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1385
معرفی
تعداد مقالات: 147

1 بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر سینترپذیری قرص U02
حسن صبوحی علیرضا اعتمادی به نوید کدخدایی فرزاد مرادیان نژاد حسن صبوحی علیرضا اعتمادی به نوید کدخدایی فرزاد مرادیان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.87 K)

2 استفاده از شمارش گامای N16 خنک کننده راکتور برای تصحیح کانال اندازه گیری قدرت
ارسلان عزتی قدرت تاجبخش ارسلان عزتی قدرت تاجبخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.06 K)

3 بررسی فرآوری زیرکونیم جهت کاربرد در صنایع هسته ای
کمال صابریان امیرحسین فرهادی نعمت منصوری کمال صابریان امیرحسین فرهادی نعمت منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (202.18 K)

4 بهینه سازی دستگاه میکسر ستلر جهت کاربرد در صنایع هسته ای
امیر حسین فرهادی عباس سام کامران نظری احمد غدیری امیر حسین فرهادی عباس سام کامران نظری احمد غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.32 K)

5 سنجش موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیم -۴۰، رادیوم - ۲۲۶ ، توریوم-۲۳۲ و رادیونوکلئید مصنوعی سزیم-۱۳۷ در برنج
سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده سید ابوالفضل قاسمی مسعود وهابی مقدم طاهره حسینی و محمود صداقتی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.69 K)

6 بهره انرژی هدف های پوسته ای نازک در همجوشی محصور شده لختی
سهیل خوشبین فر عباس قاسمی زاد سهیل خوشبین فر عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.36 K)

7 بررسی تحلیلی جریان انرژی تحریک غیر مستقیم در همجوشی محصور شدگی لختی
صدیقه پورحسینی عباس قاسمی زاد صدیقه پورحسینی عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.16 K)

8 بررسی تحلیلی و عددی ایده راکتور هیبرید شکافت - همجوشی دو پوششی
زینب تلیکانی عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.18 K)

9 بررسی تحلیلی و عددی توازن توان در عملکرد و ایمنی راکتورهای هسته ای زیربحرانی
وحید طاهرخانی عباس قاسمی زاده غلامرضا رئیس علی وحید طاهرخانی عباس قاسمی زاده غلامرضا رئیس علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.88 K)

10 محاسبه مونت کارلوی راندمان آشکارساز HPGe
صالح اشرفی على غلامی صالح اشرفی على غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.73 K)

11 ارزیابی، مدلسازی و بهینه سازی مدار خردایش کارخانه کیک زرد بندر عباس جهت افزایش کارآیی فرآیند لیچینگ و فیلتراسیون
عبدالمطلب حاجتی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.95 K)

12 نمک زدائی از محلول های رادیو اکتیو با استفاده از غشاهای زئولیتی LTA و MFI
اکبر ملک پور عبدالرئوف صمدی مهدی سید محمد رضا ساداتی اسرمی اکبر ملک پور عبدالرئوف صمدی مهدی سید محمد رضا ساداتی اسرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (910.52 K)

13 مطالعه توزیع زاویه ای پاره های شکافت حاصل از شکافت القایی با استفاده از یون های سنگین
اعظم کاردان عزیز بهکامی اعظم کاردان عزیز بهکامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.68 K)

14 ساخت دزیمتر ترمولومینسانس (900- CaSOoDy(TLD ، بررسی منحنی درخشندگی و حساسیت و تأثیر میزان ناخالصی در آن
على رضا معینی مهدی غلامپور جعفر قیصری غضنفر میرجلیلی ارژنگ شاهور لیلا شکاری على رضا معینی مهدی غلامپور جعفر قیصری غضنفر میرجلیلی ارژنگ شاهور لیلا شکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.03 K)

15 بررسی منحنی پاسخ به دز و محو شدگی دزیمتر
علی رضا معینی مهدی غلامپور جعفر قیصری غضنفر میرجلیلی علی رضا معینی مهدی غلامپور جعفر قیصری غضنفر میرجلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.66 K)

16 تأثیرات توابع ریاضی مختلف توزیع ضریب هدایت حرارتی سوخت بر توزیع درجه حرارت گرمترین میله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر
سید علیرضا موسوی شیرازی محمد ره گشای سیروس آقانجفی سید علیرضا موسوی شیرازی محمد ره گشای سیروس آقانجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.9 K)

17 بررسی پارامترهای ترمودینامیکی جذب رادیو نوکلیدهای سریم و توریم بر روی زئولیت A سنتز شده از زئولیت طبیعی
علیرضا نظامزاده الیه حسین فقیهیان محمد قنادی مراغه علیرضا نظامزاده الیه حسین فقیهیان محمد قنادی مراغه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.71 K)

18 سنتز و بررسی خواص مبادله کننده یونی- معدنی پتاسیم روی مس هگزاسیانو فرات (II)
عبدالرضا نیلچی سمیه رسولی گرمارودی عبدالرضا نیلچی سمیه رسولی گرمارودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.76 MB)

19 بررسی حالت گذرای سریع در حادثه جهش میله کنترل از قلب راکتور vver1000
علی پذیرنده دامون ثقتی علی پذیرنده دامون ثقتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.7 K)

20 ساخت دستگاه اندازه گیری نحوه توزیع الکترون در باریکه شتابدهنده رود ترون
على محمد پورصالح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.09 K)

21 طراحی و ساخت خط انتقال باریکه الکترون با انرژی 1MeV در شتابدهنده رود ترون
على محمد پورصالح و علی پذیرنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)

22 مقایسه اثر شکل سوراخچه ها بر روی پارامترهای مختلف کولیماتورهای سوراخچه موازی( Parallel-hole)
عظیمه رجائی و دکتر مجید شهریاری دکتر علیرضا کمالی اصل دکتر میترا اطہری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.68 K)

23 وابستگی چگالی ترازهای هسته ای به انرژی و اسپین
روح اله رضوی نژاد و طیب کاکاوند عزیر بهکامی روح اله رضوی نژاد و طیب کاکاوند عزیر بهکامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.82 K)

24 تغییراتی در یک PET Scanner برای انجام PEPT
علیرضا صدر ممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.53 K)

25 مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی ازTC-99m در کلیه ها با سه روش MIRD، TLD و MCNP
امین صاحب نسق کمال حداد سیمین مهدیزاده و مهرالسادات علوی رضا فقیهی امین صاحب نسق کمال حداد سیمین مهدیزاده و مهرالسادات علوی رضا فقیهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186 K)