اطلاعات دوره
عنوان دوره پانزدهم (1387)
نوبت برگزاری پانزدهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1387
معرفی
تعداد مقالات: 192

1 بررسی همگرایی باریکه الکترونی در نخستین مغناطیس منحرف کنندة "رودوترون" (200(TT
فرشید طباخ و حسین خلفی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی ریسک رادیولوژیکی استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع ایران
علی اصغر فتحی وند1؛ جمشید عمیدی2 و محمد مرادی2
مشاهده مقاله

3 بررسی محاسباتی و تجربی توزیع دز در محصولات با بسته بندی ناهمگن مورد پرتودهی در سیستم 631-IR
غلامرضا رئیس علی1؛ سعید حمیدی2؛ ساره درویش پسند2؛ منیره شریف زاده1 و علی سرلک1
مشاهده مقاله

4 انتخاب هندسه و مواد مناسب برای آشکارساز نوترو نهای سریع گذرا
سحر رجبی مقدم؛ فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله

5 مقایسه و ارزیابی صحت دز در طرح درما نهای دو و سه بعدی پروستات به روش دزیمتری عملی با استفاده از دیودهای نیمه رسانا
سید علی واعظ زاده1؛ محمود اله وردی2؛ حسن ندایی3؛ مهبد اصفهانی4 و حمیدرضا شعبانی5
مشاهده مقاله

6 بررسی مشخصه های حفاظ نوترون پلی اتیلن حاوی لیتیوم با استفاده از چشمه نوترون 14 و 5/2 مگاالکترون ولت به وسیله اندازه گیری وشبیه سازی MCNP
زهرا اکبری؛ جواد رحیقی؛ حسین قدس
مشاهده مقاله

7 اندازه گیری طیف انرژی چشم هی Am-Be241 با استفاده از روش زمان پرواز نوترون پراکنده
بهروز سلطانی1؛ مجید شهریاری1؛ غلامرضا اطاعتی2
مشاهده مقاله

8 بازیافت بکارگیری روش انداز هگیری سزیم - 137 در محاسبه فرسایش و رسوب خاک
فریده عباس زاده افشار1؛ احمد جلالیان1؛ حسین خلفی2؛ شمس ا? ایوبی1 و فرید اصغری زاده2
مشاهده مقاله

9 ساخت چشمه براکی تراپی ید - 125 به روش جذب بر روی میکروکره های آلومینا جهت مقاصد درمانی
شهاب شیبانی؛ رضا نقدی؛ محمدرضا جوانشیر؛ حسین پوربیگی و داود بیک نژاد
مشاهده مقاله

10 اندازه گیری عناصر وابسته به منابع آلاینده ذرات معلق هوای شهر اصفهان با روش فعالسازی نوترونی دستگاهی
مریم ثقفیان1؛ مصطفی سهراب پور1؛ حسین خلفی2
مشاهده مقاله

11 اندازه گیری ضریب کیفیت کاواک های یک شتابگر خطی الکترون و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی توسط نرم افزار HFSS
فرشاد قاسمی؛ محمدمهدی عباسی و فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله

12 گاهشماری کیهانی به کمک جفت های زمان سنج هسته ای
محمد رضا اسکندری و مهدی بهادران.
مشاهده مقاله

13 حل دقیق مدل هامیلتونین لیپکین با استفاده از روش توزیع طیفی، روابط بازگشتی و ماتریس ژاکوبین
زهرا علی پور جلبری1؛ محمد علی جعفری زاده2 و ناصر فولادی2
مشاهده مقاله

14 محاسبه ی سطح مقطع دیفرانسیلی تولید +K در برهمکنشHe(p,K+)5?He 4
محمد مهدی فیروزآبادی؛ محمد حسین اکبری
مشاهده مقاله

15 بررسی اسپین پروتون در پتانسیل نگهدارنده ax2-c/x
اسداله توکلی نژاد؛ علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله

16 تبادل انرژی ذرات باردار در محیط قرص سوخت ICF
زینب برفامی و محمد مهدوی
مشاهده مقاله

17 محاسبه سطح مقطع تشکیل هسته های He3 در زنجیره سنتز نوکلئونی
حسین صادقی
مشاهده مقاله

18 بررسی رفتار غیریکنواخت فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری
سید محمود متقیان1؛ رحیم کوهی فائق1؛ نیما قلعه2؛ غلامرضا اطاعتی3
مشاهده مقاله

19 فرآیند نفوذ هیدروژن در تیتانیوم برای ساخت هدف های نوترونی
پونه طیبی؛ فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله

20 بلوک های یونی شتاب داده شده توسط نیروی غیر خطی با نمایه چگالی غیر همگن رایلی
رسول صدیقی1؛ الناز یزدانی1؛ سمیرا افسری2 و محمود صداقتی زاده2
مشاهده مقاله

21 محاسبه بهره تولید نوترون با بکارگیری کریستال های پایروالکتریک
محمدرضا اسکندری1؛ لادن رضائی2
مشاهده مقاله

22 تحلیل عملکرد ترمو مکانیک میله های سوخت حلقوی
مهدی یارمحمدی1؛ حسین کاظمی نژاد2 و حسین خلفی2
مشاهده مقاله

23 محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیک راکتور HTTR
احد اله عزتی1؛ محمد باقر غفرانی1 و مجید شهریاری2
مشاهده مقاله

24 طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز پلوم پرتوی 0,1TGPLUME و بررسی صحت عملکرد آن
حسن محمدخانی1 و مسعود فیضی نژاد2
مشاهده مقاله

25 شبیه سازی ترمو هیدرولیک دوبعدی میلههای سوخت حلقوی در حالت گذرا
علی حاتمی1؛ حسین کاظمی نژاد2؛ حسین خلفی2
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه