اطلاعات دوره
عنوان دوره شانزدهم (1388)
نوبت برگزاری شانزدهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1388
معرفی
تعداد مقالات: 171

1 استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد
سعید محمدی
مشاهده مقاله

2 Oشبیه سازی سطح مقطع باریکه الکترون در عبور از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی شتابدهنده رودترون
عباس بهجت*1؛ علی محمد پورصالح2؛ حسین معینی1
مشاهده مقاله

3 طراحی و ساخت مجموعه کاواک های هشت تایی شتابدهنده خطی الکترون بصورت یکپارچه و شبیه سازی آن توسط نرم افزار HFSS
فرشاد قاسمی*؛ محمد مهدی عباسی؛ فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله

4 بهینه سازی طیف فتونوترون ها جهت استفاده درBNCT با روش ماتریس پاسخ
فائزه رحمانی*– مجید شهریاری
مشاهده مقاله

5 محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنش های (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی
داود رسولی*؛ رضا ایزدی نجف آبادی؛ سید هاشم میری حکیم آباد
مشاهده مقاله

6 بررسی قابلت استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT برای تعیین توزیع سه بعدی دز در میدان مخلوط نوترون - گاما
سید محمد مهدی ابطحی*1- مجید شهریاری2- محمد حسن زحمتکش1- حسین خلفی3
مشاهده مقاله

7 بررسی و مقایسه علمی وفنی انواع شتابدهنده های صنعتی الکترون
علی محمد پورصالح ?2؛ حسین خلفی1؛ فرشید طباخ2؛ حسین کاظمی نژاد2
مشاهده مقاله

8 استفاده از عوامل موثر بر پهنای انرژی رزونانس C+P 12 جهت مشخصه یابی نانولوله کربنی
بهزاد یداله زاده * 1و2؛ امیدرضا کاکویی3؛ وحید فتح اللهی3؛ سعیده وطنخواه3
مشاهده مقاله

9 ارزیابی مشخصه های دزیمتر پلیمری جامد رادیوکرومیک PRESAGE به منظور کاربردهای رادیوتراپی
احمد مستعار1؛ بیژن هاشمی ملایری 1 *؛ محمد حسن زحمتکش2؛ سید محمود رضا آقامیری2؛ سید ربیع مهدوی3
مشاهده مقاله

10 ساخت فوتو کاتد CsI و اندازه گیری فوتو الکترون های آن
? محمد مهدی فیروز آبادی؛ ناهید بهزادی پور*
مشاهده مقاله

11 ساخت نمونه اولیه یک شناساگر پرتودیدگی در پرتوفرآوری با دز پائین
سولماز تقو یکنی1؛ ایمان تقیزاده بروجردی 1؛ منیره شریف زاده 1؛ علی سرلک 1؛ غلامرضا رئیس علی1*
مشاهده مقاله

12 ارزیابی مشخصه های عملکردی سیستم پرتودهی 631-IR پس از تبدیل سیستم گردش محصول از چهار طبقه فعلی به دو طبقه مجازی
غلامرضا رئیس علی*؛ وحیده عطائی نیا؛ عبدالرضا فرامرزی
مشاهده مقاله

13 بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am241 با سطح خاک در سامانه مینیاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما
توکلی عنبران؛ حسین1* ؛ میری حکیم آباد؛ سید هاشم2؛ ایزدی نجف آبادی
مشاهده مقاله

14 برهم کنش بین نوکلئونها با حضور پتانسیل های غیر مرکزی ومحاسبه ویژه مقادیرو ویژه توابع شعاعی و زاویه ای نوکلئونها
محمدرضا شجاعی* ، مظاهر عظیم زاده؛ علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله

15 ساختار دامنه تولید تشدید و تاثیر محیط هسته ای بر روی پارامترهای تشدید
رضا صفری1* . زینب طیاری صادق2
مشاهده مقاله

16 افزایش گزینش پذیری جاذب پلیمری قالب یونی با استفاده از تابش پرتوی گاما
سیمیندخت شیروا نی آرا نی*؛ سید جواد احمدی
مشاهده مقاله

17 اندازه گیری انرژی نوترون های سریع حاصل از برخورد دوترون به هدف SBUDT
پونه طیبی1 *؛ فریدون عباسی دوانی1؛ حسین قدس2
مشاهده مقاله

18 محاسبه انرژی ترازهای هسته 2412 با استفاده از پتانسیل Tamura- Komal با در نظر گرفتن سهم ترازهای برانگیخته در محاسبات خود سازگارای هارتری فوک
ناصر فولادی – هادی صبری*
مشاهده مقاله

19 محاسبه عامل شکل الکتریکی ترایتون در انرژیهای پایین با در نظر گرفتن نیروهای سه نوکلئونی
مشاهده مقاله

20 بررسی توزیع اسپین پاره های شکافت در واکنشهای همجوشی -شکافت یونهای سنگین با استفاده از دینامیک لانگوین
محمد رضا پهلوانی*؛ داریوش نادری
مشاهده مقاله

21 رهیافتی نوین به انرژی بستگی هستهای در مدل جا مع هستهای
محمد قناعتیان1*؛ شیروان قرائتی2؛ نادر قهرمانی2
مشاهده مقاله

22 اندازه گیری سطح مقطع دیفرانسیلی برهم کنش d(133MeV)+ p?3He+g
علی اکبر مهماندوست خواجه داد1؛ مسعود مهجور شفیعی2
مشاهده مقاله

23 149 Oتعیین نسبت تولیدU 238U 235 درزمان سنتز هسته ای کهکشان
محمد رضا اسکندری*؛ مهدی بهادران
مشاهده مقاله

24 محاسبه پتانسیل تک ذره ماده هسته ای و جرم موثر یک نوکلئون داخل آن
احمد رجبی
مشاهده مقاله

25 بررسی تابش کانالی از کریستالهای الماس به منظور تهیه اشعه x تک انرژی
بهنام آزادگان؛ لیلا دسترنج
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه