اطلاعات دوره
عنوان دوره هفدهم (1389)
نوبت برگزاری هفدهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1389
معرفی
تعداد مقالات: 265

1 تعیین و محاسبه طیف شار انرژی نوترونی راکتور مینیاتوری (MNSR) اصفهان
مهدی زمانی*1؛ مجید شهریاری1؛ ایرج شهابی2
مشاهده مقاله

2 تشخیص و طبقه بندی خطاها در نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
کمال حداد؛ حسین مجیدی مرقی*؛ محمدرضا نعمت اللهی
مشاهده مقاله

3 تحلیل ترموهیدرولیکی راکتور مینیاتوری بر حسب پارامترهای بدون بعد با روش عددی
محمد آهنگریان؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ جلیل جعفری
مشاهده مقاله

4 مدلسازی تست BL-44 در لوپ تحقیقاتی LOBI با استفاده از کد RELAP/MOD3.2 محاسباتی
کمال حداد*؛ سیده سعیده سعادت
مشاهده مقاله

5 بررسی حادثه آتش سوزی در اطاق پمپ نیروگاه هسته ای به کمک کد
امیر حسنیان؛ محمد باقر غفرانی*؛ فرامرز یوسف پور؛ کاوه کریمی
مشاهده مقاله

6 محاسبه پارامترهای نوترونی هدف تلاشی در راکتور زیر بحرانی واداشته با شتابدهنده TRIGA
مصطفی حسن زاده*1؛ سید امیر حسین فقهی2؛ حسین خلفی3
مشاهده مقاله

7 محاسب? ضریب تنظیم رآکتور WWER-1000 برای محاسب? جابه جایی محفظ? قلب
ناصر وثوقی*؛ وحید فرهنگ فلاح
مشاهده مقاله

8 بررسی عددی انتقال حرارت نانو سیال در مجتمع سوخت راکتور VVER-1000
امید صفرزاده*1؛ امیر سعید شیرانی1؛ محمد ره گشای2
مشاهده مقاله

9 بررسی میزان پایداری محفظه ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر در زمان بروز حادثه LB-LOCA
یاشار رحمانی*1و2؛ احسان ظریفی1
مشاهده مقاله

10 معرفی توابع لوباتوجهت حل معادله ترابرد درمختصات یک بعدی با استفاده از روش اجزای محدود طیفی
محمدرضاعباسی* – احمدرضاذوالفقاری
مشاهده مقاله

11 توسعه کد PFENT2 جهت حل معادله ترابرد درمختصات دو بعدی X-Y با استفاده از روش اجزای محدود و بسط هارمونیک های کروی
محمدرضاعباسی* – احمدرضاذوالفقاری
مشاهده مقاله

12 محاسب? پارامترهای نوترونیکی و حرارتی در دو راکتور هسته ای از نسل دوم و سوم با قدرت های مشابه به منظور پی بردن به علت ارتقاء
سید علیرضا موسوی شیرازی*1؛ سیما رستایش2
مشاهده مقاله

13 به دست آوردن ضریب انتقال حرارت اطراف میله سوخت توسط یک لوپ تحت فشار
منصور طالبی
مشاهده مقاله

14 اعمال اثر انباشت بر تالی 8F کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن
وحید میرزایی؛ سید هاشم میری*؛ رضا ایزدی
مشاهده مقاله

15 حذف و بازیابی اورانیوم محلول در آب با استفاده از فناوری جذب زیستی
مرتضی قاسمی ترک آباد1؛ علیرضا کشتکار*2؛ سید جابر صفدری2؛ رضا دباغ3
مشاهده مقاله

16 تهیه لیتیم مورد نیاز صنعت هسته ای بوسیله روش ریزاستخراج مایع- مایع پخشی جفت شده با طیف سنجی جذب اتمی شعله ای
محمد حسن ملاح*1؛ مهرداد داودی1و 2؛ هایده باقری صادقی2
مشاهده مقاله

17 تاثیر تابش پرتو گاما بر روی ساختار و مورفولوژی نانولوله های کربنی چند دیواره
بهروز صفی بناب2؛ احمد نوزاد گلی کند*1؛ محمود قرآن نویس2؛ علی ریحانی1؛ صغری میر ارشادی1؛ مهدی اسدی1
مشاهده مقاله

18 بازیافت اورانیوم از پسماند مایع کارخانه UCF اصفهان توسط جاذبنانو حفرهMCM-41: بررسی تأثیر حضور بعضی از آنیون ها بر روی جذب اورانیوم
حمید سپهریان*1؛ زهرا اسدی2؛ محمد صمدفام2؛ محمدرضا قاسمی3
مشاهده مقاله

19 بررسی اثر توان مصرفی و فشار بالای روتور روی تغییرات دما در طول ماشین سانتریفیوژ
مجید آقایی*2؛ سیدجابر صفدری1؛ محمدحسن ملاح1؛ جواد کریمی ثابت1
مشاهده مقاله

20 مطالعه و بررسی خواص الکتریکی پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE) و نانو کامپوزیت پلی اتیلن – خاک رس شبکه ای شده توسط اشعه الکترونی و روش شیمیایی
محمد امین شامخی*؛ حمید رضا مولایی
مشاهده مقاله

21 بررسی تأثیر pH در استخراج بیولوژیکی اورانیوم از سنگ معدن آنومالی 2 ساغند توسط باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس
عباس رشیدی*1و2؛ رضا روستاآزاد2؛ سیدجابر صفدری1؛ حسن زارعتوکلی1؛ محمدفاضل فروغیان1؛ بهار رفیعزاده1
مشاهده مقاله

22 ساخت کامپوزیت بوریتد پلی اتیلن
ابوالفضل علائی*1؛ ابراهیم حشمت دهکردی 2
مشاهده مقاله

23 سنتز کامپوزیت دی اکسید منگنز - دی اکسید زیرکونیوم به عنوان یک مبادله کننده معدنی جدید و بررسی رفتارهای جذبی آن برای حذف یون استرانسیوم
سید جواد احمدی*1؛ ندا اکبری1؛ محمد حسین مشهدی زاده2
مشاهده مقاله

24 حذف گادولینیم از محلولهای آبی با استفاده از کروماتوگرافی استخراجی شامل رزین جدید آغشته به استخراج کننده سیانکس 923
اکرم پورمتین1؛ علیرضا خانچی*1؛ محمد حسین مشهدی زاده2؛ عباس کیان پیشه1
مشاهده مقاله

25 جداسازی و تشخیص باکتریهای دنیتریفایر به منظور حذف نیترات از پساب کارخانه فرآوری اورانیوم
عباس رضائی*1؛ افشین نیلی احمد آبادی2؛ مجید انصار ی1
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه