اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری هجدهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

1 طراحی و ساخت سیستم نوین ECCS اصلاح یافته در راکتورهای توان
مشاهده مقاله

2 ممانعت از تولید هیدروژن در شرایط بحرانی راکتور در نیروگاه هسته ای
مشاهده مقاله

3 نقش ترم جریان موجود در معادله ترابرد و مقدار پراکندگی بر دقت محاسبات در روش SN
مشاهده مقاله

4 محاسبه توزیع ایزوتوپهای سوخت در طول سیکل اول راکتور بوشهر توسط کوپل کدهای WIMS-D5 CITATION و COBRA-EN
مشاهده مقاله

5 حل معادله پخش نوترون به روش بدون المان گالرکین با استفاده از توابع وزنی ویژه
مشاهده مقاله

6 بهینه سازی الگوی چیدمان قلب راکتور PWR با استفاده از روش بیزین و زنجیره مارکوف مونت کارلو
مشاهده مقاله

7 پیاده سازی الگوریتم های پالایش تطبیق پذیر خودکار نقاط در محاسبات ترابرد نوترون
مشاهده مقاله

8 بررسی و تحقیق و امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپ نئودیمیوم ۱۴۰(Nd 140)
مشاهده مقاله

9 امکان سنجی نوترونیک جایگزینی مجتمع های سوخت کنترلی با غنای بالا ( HEU-CFE ) با مجتمع های سوخت کنترلی با غنای پایین ( LEU-CFE ) و محاسبه پارامترهای سینتیک در آرایش قلب ترکیبی (Mixed-Core)
مشاهده مقاله

10 تکثیر شار نوترونی و محاسبه ی چگالی تریتیوم در ترکیب LiD در آب سنگین راکتورهای قدرت
مشاهده مقاله

11 محاسبه کسر مؤثر نوترونهای تأخیری در راکتورهای هسته ای به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله

12 بررسی و مقایسه پارامتر های ترمو هیدرولیک با استفاده از مدلهای مختلف کانال گرم شونده در راکتور PWR
مشاهده مقاله

13 محاسبه طول عمر نوترون آنی در راکتور -WWER 1000 بوشهر به دو روش مستقیم و v insertion/1
مشاهده مقاله

14 برآورد زمان باقیمانده تا شکل گیری گرمای ذوب در قلب راکتور 1000-WWER در رژیم خنک سازی اضطراری به هنگام توقف سیستم تأمین انرژی
مشاهده مقاله

15 بررسی قابلیت جابجایی طیف نوترون در راکتورهای بستر گلوله ای
مشاهده مقاله

16 محاسبه ارتفاع بحرانی میله های کنترل راکتور HTTR در شرایط راکتور سرد صفر قدرت به روش مونت کارلو با شبیه سازی غیر همگن
مشاهده مقاله

17 تحلیل احتمالاتی قابلیت اعتماد دیزل ژنراتورهای اضطراری نیروگاه 360-IR
مشاهده مقاله

18 حل معادله پخش نوترون به روش نودال تحلیلی
مشاهده مقاله

19 طیف نمایی تاثیر PH بر تغییرات زمانی غلظت گاز رادون در آب
مشاهده مقاله

20 تعیین پارامترهای رادیولوژیکی در سنگ تراورتن ، محلات ایران
مشاهده مقاله

21 آمینو اسید سنتز شده جهت استفاده در دزیمتری الکترونهای MeV ۱۰ به روش EPR
مشاهده مقاله

22 محاسبات اکتیویته عناصر رادیو اکتیو در قلب راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله

23 مقایسه ی آشکارسازهای سوسوزنی LaBry:Ce و Sal(Tr با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی توسط کد MCNP 4C
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر شار الکترون شتابدهنده رودوترون بر ترانزیستورهای BJT
مشاهده مقاله

25 سنجش غلظت گاز رادن در خاک منطقه ی رامسر
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه