اطلاعات دوره
عنوان دوره نوزدهم (1391)
نوبت برگزاری نوزدهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1391
معرفی
تعداد مقالات: 258

1 طراحی و ساخت اتاقک یونش حلقوی شکل با حجم cm3 200 با الکترود های محافظ گرافیتی
مشاهده مقاله

2 CaF2:Cu در بررسی خصوصیات دزیمتری نانوذرات پرتودهی گاما و اشعه ی فرابنفش
مشاهده مقاله

3 صحه گذاری روش آزمون آنالیز عنصری به روش فعال سازی نوترونی دستگاهی
مشاهده مقاله

4 طراحی، شبیه سازی و ساخت تقویت کننده برای آشکار سازی پرتو گاما توسط آشکارساز دیود نوری پین ( PIN)
مشاهده مقاله

5 بررسی ترکیب ۲-((۴-متیل-۶-مورفولین-۵نیتروپیریمیدین-۲- ایل) آمینو) پروپانوئیک اسید جهت استفاده در دزیمتری الکترون های MeV ۱۰ به روش EPR چکیده
مشاهده مقاله

6 بررسی مشخصات اپتیکی سوسوزن نانو اکسید روی به منظور آشکارسازی تابش های ایکس و ذرات باردارسنگین
مشاهده مقاله

7 بررسی عوامل موثر بر کیفیت جداسازی نوترون-گاما در سوسوزن متصل به دو PMT
مشاهده مقاله

8 طراحی و ساخت اتاقک یونش با قابلیت تغییر حجم جهت دزیمتری باریکه های الکترونی در پرتو درمانی
مشاهده مقاله

9 مطالعه و بررسی ترانزیستورهای اثر میدان نیم هادی اکسید فلزی PMOS و NMOS بعنوان دزیمتر تابشهای هسته ای
مشاهده مقاله

10 مقایسه آشکارسازهای رد هسته ای 39-CR و پلی کربنات در اندازه گیری توزیع زاویه ای یون نیتروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1
مشاهده مقاله

11 محاسبه بازده ذاتی شمارنده BF بر حسب انرژی نوترون با استفاده از کدMCNP و مقایسه آن با نتایج تحلیلی
مشاهده مقاله

12 ساخت آشکارساز حبابی نوترون (نمونه اولیه)
مشاهده مقاله

13 بازده کنتور گازی تعمیم یافته به نوترونهای سریع
مشاهده مقاله

14 پاسخ آشکار ساز Moxon-Rae بر پایه ی یک سنتیلاتور پلاستیک ضخیم
مشاهده مقاله

15 بررسی عوامل موثر در بهره انرژی اشتعال سریع در روش همجوشی محصورشدگی لختی
مشاهده مقاله

16 اشعه ایکس میونی حاصله از هسته های ناپایدار در لایهی نازک همجوشی
مشاهده مقاله

17 محاسبه ضریب جذب برخوردی نور لیزر در پلاسماهای چگالی بالا با کمک معادلات جنبشی
مشاهده مقاله

18 محاسبه و اندازه گیری فوتونوترونهای توکامک دماوند
مشاهده مقاله

19 اهمیت شکست پرتابه Be در واکنش های همجوشی با هدف های 124Sn, 144Sm,89Y
مشاهده مقاله

20 تجزیه و تحلیل افت و خیز میدانهای مغناطیسی اندازه گیری شده توسط کویلهای میرنف در توکامک دماوند به روش SVD
مشاهده مقاله

21 بکارگیری طیف سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابراز تشخیصی برای یونها در دستگاه پلاسمای کانونی
مشاهده مقاله

22 شبیه سازی عددی انرژی نهشتی ذرات آلفا در روش همجوشی محصورشدگی لختی
مشاهده مقاله

23 محاسبه کل انرژی جایگذاری شده در لکه ی داغ در طرح جدید احتراق سریع باریکه ی دوترونی و تعیین بهره دینامیکی در راکتور همجوشی ITER 90 H-P
مشاهده مقاله

24 رادیوگرافی با استفاده از تابش های ایکس دستگاه پلاسمای کانونی
مشاهده مقاله

25 بررسی رفتار مگنتوهیدرودینامیکی پلاسما در ساچمه های ICF در روش اشتعال سریع با حضور میدان مغناطیسی خارجی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه