اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکم (1393)
نوبت برگزاری بیست و یکم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 66

1 بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافته
*موسوی خرشتمی؛ سیده کبری 1 ؛ غضنفری مجرد؛ مهدی 2
مشاهده مقاله

2 روش جدید برای محاسبه پتانسیل برانگیزش متوسط الکترون های اتمی
جهانبخش ؛ داود؛ علیزاده ؛ امیر موحدی فر
مشاهده مقاله

3 تعیین مولاریته اسید با اندازه گیری فوتونهای کامپتون
جهانبخش ؛ صالح؛ اشرفی ؛داود؛ علیزاده؛ ایران حسنزاده
مشاهده مقاله

4 طراحی و بهینه سازی باتری بتاولتائیک سیلیکونی به منظور کاربرد در محدوده دمایی وسیع
غلامرضا قاسمی نژاد1؛ فائزه رحمانی2*
مشاهده مقاله

5 نتایج اولیه تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی پلاسمای توکامک
احسان اله؛ نوری: یحیی
مشاهده مقاله

6 امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپI124از طریق واکنش Te(p,n)124I124
مشاهده مقاله

7 Taheri-Saramad X-ray Detectorشبیه سازی مونته کارلوی آشکارساز
علی طاهری
مشاهده مقاله

8 چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتوندرمانی مبتنی برپراکندگی غیر فعال
جیا :هادی؛ هادیزاده یزدی : علی اصغر
مشاهده مقاله

9 بررسی تاثیر تابش بتا بر روی نانو ذرات کربنی برای مقاصد آشکارسازی تابش های هسته ای
کسانی : رسول؛ خدابخش : محمدتقی؛ احمدی :سولماز
مشاهده مقاله

10 ظرفیت گرمایی هسته ها با بکارگیری نظریه گینزبرگ- لاندائو
پریوش؛ دهقانی؛ وحید ؛ مهمان دوست خواجهداد؛ علی اکبر
مشاهده مقاله

11 اندازه گیری پارامترهای درمانی باریکه ی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران در یک فانتوم سر با هدف نوترون درمانی با بور
باورنگین : علیرضا؛ صدرممتاز: حسین؛ خلفی: یاسر؛ کاسه ساز: مهدی؛ کیوانی: ارسلان عزتی: اشکان؛ حسنی رخ :محمد؛ حددادی: حسین؛ قدس: مهرداد؛ عزیزی شمامی
مشاهده مقاله

12 بررسی تاثیر غلظت یونهای اورانیم و کربنات در فرآیند حذف اورانیم از محلول آبی توسط غشای پلی اتر سولفون
مرتضی قاسمیترکآباد؛ علیرضا کشتکار*؛ سیدجابر صفدری؛ ادیب ظاهری
مشاهده مقاله

13 نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های فوق سنگین با عدد اتمی 100 Z
هادیز اده؛ علی رضا1
مشاهده مقاله

14 بررسی شبیه سازی دو سانتیریفیوژ در حالتهای اعمال گرادیان دمایی روی دیواره آن و ایجاد جریان های ورودی و خروجی به آن با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب: عبدالحمید مینوچهر: احمدرضا ذوالفقاری: علی نوروزی
مشاهده مقاله

15 روش تحلیلی برای محاسبات دزیمتریپرتوهایپروتون در ترکیبات ناهمگن
فاطمه سادات رسولی: سید فرهاد مسعودی
مشاهده مقاله

16 مدلسازی مولد بخار عمودی تکپاس در نیروگاه هستهای با روش زیرکانال
علی همدانی: امید نوری کلخوران: امیرسعید شیرانی: محمد مهدی میرزایی گودرزی
مشاهده مقاله

17 تعیین تاثیرات مخرب زیست محیطی جنگ تحمیلی بر خاک منطقه شلمچه با استفاده از آنالیز به روش فعال سازی نوترونی
دنیا ساربانزاده: محمد اسلامی کلانتری: محمد علی شفائی: فرشته انصاری: مهدی رضوانی فرد
مشاهده مقاله

18 حل عددی جریانهای دوفاز در مولد بخار هستهای با استفاده از مدل شار رانشی
ولی اله غضنفری: منصور طالبی: محمد حسین استکی: غلامرضا انصاریفر: منوچهر بهفرنیا
مشاهده مقاله

19 ساخت قرص های سوخت توریم-اورانیوم به روش اشباع سازی
محسن نجفی: سید محمد قریشی: سید جواد احمدی: نیلوفر محسنی
مشاهده مقاله

20 مطالعه تجربی ساختار هسته اتمی اربیوم Er156 با استفاده از روش مطالعهساختار هسته ای در E.Paul2.و P. Nolan2اسپین بالا
مسعود اکملی1
مشاهده مقاله

21 طراحی و ساخت یک اتاقک یونش حلقوی جهت د?زیمتری بیم الکترونی
بابک شریفی: حسین زمانی زینلی:ارژنگ شاهور: علی نگارستانی
مشاهده مقاله

22 محاسبه پاسخ دوربین گاما به اکتیویته مشخصی از تکنسیوم و ساماریوم در فانتوم تفلون و فانتوم RW3 با استفاده از نتایج تجربی و شبیه سازی
افروز عسگری*(1؛ 2)-مصطفی سهراب پور(2)- پروانه شکرانی(3)- علی رضایی(1)
مشاهده مقاله

23 استفاده از شبکه عصبی مصنوعیRBF در پیش بینی درصد عناصر سیمان بر مبنای آنالیز فعال سازی نوترونی
احسان افتخاری زاده:سید امیر حسین فقهی: عباس رضایی:غلامحسین روشنی:اسماعیلبیات: مهدیایمانی
مشاهده مقاله

24 سرامیک سازیLiF وتعیین انرژی تله ها آن
مرادی ؛ محمدعلی؛ شفایی؛ ارژنگ
مشاهده مقاله

25 راستی آزمایی و تحلیل رفتار گذرای راکتورآموزشی 11-UTRSدر حادثه خرابی ناگهانی یکی از پمپ های خنک کننده مدار اول با استفاده از کد تحلیلی RELAP5/MODE3.2
سپیده آقاجان پور:امیرسعید شیرانی: ویدا یگانه: احمد حسینی غفار: محمدحسین نادری
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه