اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و دوم (1394)
نوبت برگزاری بیست و دوم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1394
معرفی
تعداد مقالات: 172

1 مطالع? رفتار گذار معادلات سنتیک نقطه ای شش گروهی در حضور راکتیویت? دمای پسخور به کمک روش نمای لیاپانوف
مسعود صیدی *؛ رسول خدابخش1، سهراب بهنیا
مشاهده مقاله

2 بررسی پارامترهای تاثیرگذار در کیفیت پودر آمونیوم اورانیل کربنات تولیدی در فرآیند رسوب- گیری از محلول اورانیل فلوراید
محمدحسن صادقی*؛ امین زارعان
مشاهده مقاله

3 آنالیز ترموهیدرولیکی مولد بخار راکتور NuScale با استفاده از مدل MASLWR
منصور* - غضنفری؛ ولی اله
مشاهده مقاله

4 سنتز و مشخصه یابی نانوصفحات اکسید گرافین و کاربرد آن در ساخت یک دزیمتر نانوکامپوزیتی
شهزاد* – ملکی؛ شهریار – ضیایی
مشاهده مقاله

5 اندازهگیری و مقایسه ناخالصیها در بلوکهای مختلف سنگ معدن اورانیوم گچین بندرعباس با هدف بالا بردن کیفیت سوخت تولیدی
هاچم بچاری؛ ایوب)1( - جلالی؛ فاطمهسادات )1( - الهیاریزاده
مشاهده مقاله

6 تحلیل ترموهیدرولیک مجموعه سوخت راکتور 1000-VVER با میله های سوخت حلقوی
علی عرفانی نیا*؛ محمدرضا نعمت الهی
مشاهده مقاله

7 شبیه سازی روش ردیابی پرتوی به منظور تعیین مقدار نشت لوله های صنعتی
ایوب خاتونی1- فریدون عباسی دوانی1- فائزه رحمانی2
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر دما بر عملکرد دستگاههای چگالی سنج گاما
رضا قلیپور پیوندی1؛ مجتبی عسکری له داربنی1*؛ سیده زهرا اسلامیراد2
مشاهده مقاله

9 بررسیهای تعادلی عوامل مؤثر بر فرآیندهای استخراج واستریپینگ اورانیوم از پسابهای آزمایشگاهی
کاظم*- وکیلی؛ حمید- هاشمی؛ محمد حسین –فرهادی؛ امیر حسین
مشاهده مقاله

10 مطالعه ناپایداریهای الکترومغناطیسی در پلاسمای سوخت پلاریزه اسپینی
محمد - خانزاده
مشاهده مقاله

11 آنالیز نوترونیکی قلب رآکتور پیشرفته ماژولار CAREM 25 با استفاده از کدهای WIMS و
مشاهده مقاله

12 بررسی بیولوژیکی تکنسیوم پاکلیتاکسل در موش توموری
زهرا شعبانی؛ مصطفی عرفانی؛ مجتبی شمسایی ظفرقندی1- سید پژمان شیرمردی2
مشاهده مقاله

13 بررسی وضعیت خوردگی در تیوب های مولد های اصلی بخار راکتورهای هسته ای نوع
انصاری سعید *1؛ وحدانی فر سیف الله 2
مشاهده مقاله

14 کدری در محیط های پلاسمایی گرم و ضخیم با عدد اتمی پایین
محمد - سید علاالدین قرشی خانزاده
مشاهده مقاله

15 بررسی کارایی نانوفیبر پلی اکریلونیتریل اصلاح شده با نانوذرات اکسید نیکل در جداسازی یون
سوده السادات*
مشاهده مقاله

16 ارزیابی بازههای انرژی قابل استفاده در اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT به روش سه بازه انرژی با تقریب مثلثی : یک مطالعه شبیه سازی
مهسا نوری اصل1؛ احمد بیطرفان رجبی2؛ علیرضا صدر ممتاز3
مشاهده مقاله

17 حذف استرانسیوم بهعنوان آلاینده پسمانهای هستهای: بهینهسازی فرایند حذف، بررسی سینتیک، ایزوترم و پارامترهای ترمودینامیکی
زهرا )1(- ایروانی؛ محمدعلی)1(- تراب مستعدی
مشاهده مقاله

18 حذف رادیونوکلوئیدهای مزاحم در پسمانهای هستهای به کمک نانوتیتانیای اصلاح شده، مطالعات سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند و بررسی اثر نسبت مولی اصلاحکننده به نانوتیتانیا در فرایند جذب
مشاهده مقاله

19 رفتار آماری هسته های پایدار
هادی ؛ صادقی؛ فرشاد ؛ عطازاده؛ غزاله ؛ ملک زاده
مشاهده مقاله

20 محاسبهی و آنالیز پارامترهای نوترونی و سینتیکی راکتور مینیاتوری اصفهان )MNSR( با استفاده از روش های برازش شیب، اختلال، مونتکارلو و مقایسه نتایج با مقادیر مرجع
محمد قائدرحمتی1؛ مصطفی حسنزاده2*؛ سید امیرحسین فقهی3
مشاهده مقاله

21 محاسبه پارامترهای نوترونیکی راکتور آب سنگین 6-CANDU با افزودن توریوم به سوخت آن
الهه )1(- شیرانی؛ امیرسعید )2( – عباسی؛ محمدرضا* )3(
مشاهده مقاله

22 تعیین پارامترهای رادیولوژیکی سنگ های آذرین منطقه چشمههای آبگرم محلات
زاهدی نژاد؛ فریدون قدیمی2
مشاهده مقاله

23 آنالیز سیستماتیک ارتفاع سد همجوشی با بکارگیری نسخههای مختلف نیروی اسکریم در فرمالیزم نیمه کلاسیکی چگالی انرژی
ناصر قدسی؛ امید- ترابی
مشاهده مقاله

24 بررسی میکروساختاری پوشش کاربید تیتانیم ایجاد شده بر روی فولاد فریتی مورد استفاده در گداخت هستهای به روش پلاسما اسپری
حسن رضائی*؛ افشین بابانژاد؛ محسن اسدی؛ مهرداد عجبشیری؛ مهرداد تیمورزاده سازمان
مشاهده مقاله

25 آنالیز تحلیلی انشعاب هوف در راکتورهای هسته ای آب جوشان
بهنام پیرایش1*؛ علی پذیرنده1؛ منیره اکبری2
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه