تعداد مقالات: 3,442

76 جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی با استفاده از غشای مایع توده ای چند مرحله‌ای با استفاده از استخراج‌کننده TBP
نیلوفر یزدانی احمدآبادی، محسن خردمند سعدی، امیر چرخی، ساره عماری اله یاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.62 K)

77 بررسی اثر عصاره بره موم (Propolis) پرتوتابی شده با پرتو گاما بر میزان فعالیت برخی شاخص-های آنتی‌اکسیدانی در ماهی قرمز (Carassius auratus)
مرضیه حیدریه، شلاله موسوی* ، سمیرا شهبازی، حامد عسکری، مرضیه حیدریه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.52 K)

78 ارزیابی روش سه بازه ی انرژی برای اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از کد مونت کارلوی GATE
علیرضا صدرممتاز، پیوند طاهرپرور، آسانا نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.45 K)

79 تحلیل پایداری تَرابُرد باریکه افروزشی پروتون در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده کربنی
هانیه اسمعیل پور دوست کوهی، سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.74 K)

80 بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی* ، فریدون عباسی دوانی، بهجت قاسمی، زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.36 K)

81 ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی
مهسا مهرانگیز، سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.29 K)

82 تأثیر میدان مغناطیسی دانه‌ای بر جذب برخوردی در رهیافت همجوشی مغناطو-لختی
محمد اسلامی کلانتری* ، نرگس فیروزی فراشبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.58 K)

83 بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا
الناز خلیل زاده* ، امیر چخماچی، محمد جعفر جعفری، اصغر حدادی، امیر چخماچی، محمد جعفر جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.04 K)

84 مطالعه استقلال از شبکه و بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی در شبیه سازی عددی رفتار گاز در ماشین سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
وحید رفیعی* ، محمدحسین عسکری، جابر صفدری، محمدحسن ملاح، محمدحسین عسکری، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.29 K)

85 بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی
الناز خلیل زاده* ، زهره دهقانی، سمیه رضائی، محمد جعفر جعفری، امیر چخماچی، سمیه رضائی، محمد جعفر جعفری، امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.17 K)

86 حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی
وحید رفیعی* ، سید جابر صفدری، محمدحسن ملاح، محمد حسین عسکری، صادق یوسفی نسب، محمدرضا فرد کاشانی، جابر صفدری، محمدحسین عسکری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452 K)

87 بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی تلوریم از محلول‌های آبی با استفاده از استخراج گر آلامین336
Parisa Zaheri* ، محمدرضا علیزاده شادباد، Hossein Abolghasemi، فاضل ضحاکی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.22 K)

88 به کارگیری ترکیب روش های STIM وmicro-PIXE به منظور مطالعه نمونه های زیست شناختی
طاهره نیکبخت* ، بهزاد یداله زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.97 K)

89 ارزیابی تاثیر مدل ماتریس سیستم در نتایج بازسازی تصویر در مقطع‏ نگاری کامپیوتری با پرتو گاما
حسن لطفی مقدم* ، مجید خرسندی، حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.72 K)

90 مدل‌سازی جریان گاز در سانتریفیوژ گازی با مدل جریان خالص محوری
محمد مهدی شادمان* ، محمد رضا فرذ کاشانی، جابر صفدری، محمد مهدی شادمان، جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.38 K)

91 بررسی تأثیر فرآیند تولید بر پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصی‌های دیسپرسیوم، گادولونیم و لانتانیوم
حمیده دانشور* ، پریسا تقی‌پور نیار، فرهاد ذوالفقارپور، مصطفی شفائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.65 K)

92 لایه‌نشانی کربن بر روی تنگستن با استفاده دستگاه پلاسمای کانونی
نرگس زیوهء* ، مرتضی حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.28 K)

93 بررسی تاثیرات پرتوتابی با پرتو گاما بر ویژگی‌‌‌‌های رشدی فرم غیر جنسی قارچ Hypocrea
غزل سپهری، شیده موجرلو، حامد عسکری، مرضیه حیدریه، سمیرا شهبازی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.61 K)

94 طراحی بهینه یک راکتور هسته ای یکپارچه کوچک با سوخت حلقوی و بررسی اثر شعاع داخلی سوخت بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی قلب راکتور
غلامرضا انصاری فر* ، سپیده نصیری، محمدحسین استکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.47 K)

95 امکان سنجی استفاده از سوخت توریومی به عنوان بخشی از سوخت راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده* ، سید محمد میر وکیلی، سید محمد میر وکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.83 K)

96 تحلیل ترموهیدرولیک سوخت های حلقوی به روش زیرکانال برپایه مدل شار رانشی
حسن اسمعیلی* ، حسین کاظمی نژاد، احسان بوستانی، احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.72 K)

97 کاهش پراکندگی‌های پارامتریک القای از هدف تحت تابش لیزر در گداخت محصورسازی اینرسی
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.27 K)

98 ملاحظاتی در خصوص افزایش دقت در سالیابی ترمولومینسانس
نیلوفر هاشمیان کربکندی* ، مصطفی زاهدی فر، احسان صادقی، فهیمه عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (424.55 K)

99 اندازه گیری دز پرتوهای گاما با استفاده از ترانزیستورهای ماسفت بر اساس جابجایی ولتاژ آستانه
حمید جعفری* ، سعید بوربور، حمید جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.2 K)

100 بررسی تجربی پاسخ آشکارسازی ماده نانوکامپوزیت پلی کربنات/نانو اکسید بیسموت به پرتوهای بتای چشمه استاندارد استرانسیوم-90
سید موسی صفدری، شهریار ملکی* ، صدیقه کاشیان، مرتضی اکبری، سید موسی صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (512.81 K)