تعداد مقالات: 3,442

3376 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-CHX-A''-DTPA-Rituximab به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، فاطمه شاکری، حسن یوسف نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

3377 تولید، کنترل کیفی و مطالعه توزیع زیستی رادیو ایمونوکنژوگه 67Ga-Bn-DOTA-antiCD20 به منظور تصویر برداری از لنفوم غیر هوچکین
بهروز علیرضاپور*، محمد علیزاده، سمانه ذوالقدری، حسن یوسف نیا، نعیمه امرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

3378 محاسبه ترازهای انرژی هسته Er۱۶۸ با استفاده از دو پتانسیل درجه دو و درجه چهار شعاعی
نیوشا جنت دوست*، هادی صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

3379 شبیه سازی دینامیک مولکولی نقش افزودن آهن بر ویژگی های ساختاری، مکانیکی و ترمودینامیکی فلز نیکل
امیر علی ولی الهی، قاسم اله یاری زاده*، عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

3380 تولید نانوذرات CdZnTe و بررسی دزسنجی گرمالیانی آنها در برابر تابش های یونیزان
پرویز حسینخانی، ولی علی زاده*، حسن شاکرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

3381 تعیین پارامترهای بهینه خورش برای CR-39 به عنوان آشکارساز نوترون
نورا نصیری مفخم*، مجتبی کاکایی، رضا حاصلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

3382 بررسی کاهش تشکیل کراد در فرآیند استخراج حلالی توریم از محلول فروشویی
حسن زارع توکلی*، رضا روشنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3383 طراحی ساخت و نتایج اولیه چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای مولد نوترون گداختی
علیرضا اصل زعیم*، مرتضی صداقت موحد، مجتبی کبیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

3384 ارزیابی پاسخ دزیمتر ژل فریک ژلاتین
فرشید پوررنجبر، محمدمهدی ابطحی، الهام عدالتخواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (871.47 K)

3385 ارزیابی اثرات زیست­شناختی نسبی باریکه پروتونی مورد­استفاده در درمان سرطان
فاطمه رهنمافر*، علی اصغر مولوی، بهنام آزادگان، رضا شمس آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (917.15 K)

3386 طراحی و شبیه سازی تفنگ الکترونی برای کلایسترون چند باریکه­ای 5/7 مگاوات باندS
علی شفیع زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

3387 ارزیابی دز جذبی رادیونوکلئیدهای I-123 و I-131 در تشخیص بیماری های غده تیروئید
زینب صداقت*، امید افرا، رضوان خدادادی، الناز عبدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

3388 بررسی برخی صفات جوانه زنی بذر کلزا تحت تنش شوری، در اثر تیمار غیرمستقیم با پلاسمای سرد کم فشار
زهره دهقانی*، راضیه خلیل زاده، الناز خلیل زاده، امیر چخماچی، علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.6 K)

3389 ارزیابی توزیع دز جذبی در انتقال باریکه با استفاده از پراکندگی منفعل به کمک کد GATE در هادرون درمانی
رویا صفی زاده تیتکانلو، پیوند طاهرپرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

3390 استخراج حلالی اورانیم با استفاده از 8-هیدروکسی کواینولین به عنوان عامل استخراج­کننده از پساب صنعتی قلیایی
مجید حاجی حسینی*، احسان ذوالفنون، سوده السادات سجادی، محمدرضا پورجاوید، الهام ستارزاده خامنه، حمزه حسین پور، توران ربیعی سامانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.44 K)

3391 محاسبات امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپ های کاربردی شکافت از راکتورهای هموژن آبی با توان های مختلف
ابوذر کیانی*، رضا پور ایمانی، علی بهرامی سامانی، سید میلاد میرعماد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.85 MB)

3392 بهبود کیفیت تشخیص سرطان ریه با شبکه عصبی U-Net بهبود یافته
محدثه زادنوروزی*، علیرضا صدرممتاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1024 K)

3393 ارزیابی مشخصات عملکردی دزیمتر صفحه موازی نانو کامپوزیت PVA/MWCNT-OH در مقابل پرتوهای گاما در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه
سید رشید حسینی اقدم*، سیدمحمودرضا آقامیری، شهریار ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

3394 بررسی استفاده از روش قرص زنی SPS بر پاسخ دزیمتری ترمولومینسانس نمونه­های سرامیکی کلسیم فسفات
حورا کاوریان، سید فرهاد مسعودی، محمد رفیعیان، حمیده دانشور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (867.72 K)

3395 پیاده سازی چیدمان قفل لیزر بر روی گذار اتمی با روش Sub-Doppler DAVLL
محمد کرمی، زهرا حیدری‌نسب، فرخ سررشته‌‌داری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

3396 محاسبه طیف انرژی و انتقال ایزوتوپی هسته Ru102 با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی
سمیرا تیغ دار منور*، هادی صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

3397 گامی در راستای موتاسیون بریدینگ گوجه فرنگی در شرایط درون شیشه
اسماعیل نظامی*، هدایت کریم زاده، بهنام ناصریان، اعظم برزوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.82 K)

3398 میزان تأثیر تراکم ناپذیری ماده هسته ای در واپاشی به ترازهای پایه و برانگیخته در ایزوتوپ های رادیوم
امین سیدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

3399 مطالعه اثر نانوذرات روی خواص مکانیکی نانوشیلد ها
سهیلا رحیمی*، ایرج احدزاده، اختای جهان بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

3400 بررسی نحوه تاثیر گذاری محفظه محصول و جداسازی بر یکدیگر در یک ماشین سانتریفیوژ گازی در شرایط سه بُعدی با روش DSMC
صبا باصیری*، سید محمد قریشی، جابر صفدری، صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1016.87 K)