تعداد مقالات: 3,442

176 بکارگیری روش وردشی ربی برای بدست آوردن حل های اسکیرمیون جهت مطالعه برهم کنش بین این نوع ساختارهای سالیتونی
منصوره تاتاری* ، هادی لوکزاده، مائده عطایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.24 K)

177 مطالعه خواص گرمایی و دزیمتری یک دانه ترموبراکی‏ تراپی مورد استفاده در درمان تومورهای غیرکیستیک بدخیم
الهام محقق پور* ، شهاب شیبانی، محمد سلیمان پور، رضا صابر، نجمه میرزابابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.19 K)

178 بررسی اثر رطوبت بر رشد بلور سوسوزن CsI:Na با استفاده از روش یونولومینسانس
طاهره نیکبخت* ، حیدر فری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.29 K)

179 مقایسه فانتوم ORNL و RADAR در محاسبه کسر جذبی انرژی پرتوهای گاما با استفاده از کد مونت ‌کارلو MCNP
محمد سلیمان پور* ، ملیحه حدیثی، ناصر وثوقی، سیدابوالفضل حسینی، حسن یوسفنیا، محمد سلیمان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.46 K)

180 مدل‌سازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد‌ دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما
یاسمن امیری* ، بهجت قاسمی، زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (530.27 K)

181 Sr/Y90 شبیه‌سازی و ساخت باتری هسته‌ای بتا-رادیولومینسانس با چشمه
سهیل حاجی بابا، حسین مؤیدی، محمد رضا عینیان، غلامرضا اطاعتی* ، سهیل حاجی بابا، محمد رضا عینیان، غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (527.77 K)

182 بررسی پارامترهای موثر بر استخراج سلنیم در محیط‌های آبی نیتریک اسید با استفاده از استخراج کننده‌ی سیانکس 301
فرناز محمودیانی* ، سعید علمدار میلانی، فرامرز هرمزی، سعید علمدار میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.84 K)

183 ارزیابی بهره شیمیایی دزیمتر ژل فریک آگاروز
الهام عدالتخواه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.27 K)

184 طراحی اولیه حفاظ برای شتاب‌دهنده صنعتی در حال ساخت با انرژی keV 800
احسان الماسی، غلامرضا رئیس علی* ، فرشاد قاسمی، فریدون عباسی دوانی، غلامرضا رئیس علی، فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (499.48 K)

185 اندازه‌گیری فلوئور کل در ترکیبات زیان‌آور PFAS با استفاده از روش PIGE
علیرضا جوکار* ، حسین رفیع خیری، علیرضا جوکار، حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.12 K)

186 بهبود کاهش زمان مرده آشکارساز گایگر مولر با استفاده از مدار خاموش‌کننده فعال
سهیلا اسدی* ، میر شهرام حسینی پناه، سعید محمدی، محمد ارکانی، میرشهرام حسینی پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

187 بررسی جذب و جداسازی ناپیوسته هافنیم از زیرکونیم با استفاده از رزین‌های تبادل یونی
میثم نعمتی ملک ابادی، سعید زندوکیلی، سعید علمدار میلانی، علی یداللهی* ، علی یداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.57 K)

188 اندازه‌گیری میزان عناصر سنگین در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش PIXE (مطالعه موردی اراضی کشاورزی جنوب تهران)
ویدا راستی* ، کامران سپانلو، شهرزاد خرم نژادیان، احسان ظریفی، ماهرخ قاضلی کر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.18 K)

189 بررسی موردی پارامترهای حفاظ نوترونی برای یک بلوک گرافیت صنعتی
نازیلا دیوانی، اسماعیل بیات* ، پرویز قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.74 K)

190 بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محسن محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.66 K)

191 امکان سنجی تولید ژنراتور درون تنی 212Pb/212Bi به منظور استفاده در درمان هدفمند بوسیله ذرات آلفا در راکتور تحقیقاتی تهران
نفیسه سالک، محسن محرابی، سارا وثوقی* ، محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.94 K)

192 اثر پرتوتابی گاما روی کیفیت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.3 K)

193 بررسی خطی بودن پاسخ آشکارسازهای راکتور تحقیقاتی MNSR با استفاده از اندازه گیری دز نوترون و گاما در خروجی کانال خشک
محمدحسین چوپان دستجردی، جواد مختاری* ، جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.35 K)

194 بررسی شاخصهای خون شناسی ماهی خاویاری شیپ (Acipenser nudiventris) ماده زایی شده با استفاده از پرتو گاما
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.64 K)

195 دزیمتری ارگان‌های بدن در درمان متاستازهای سرطان پروستات با رادیودارو 177Lu-PSMA-617 با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو
میلاد حیدری هرمزدآبادی* ، اصغر حدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409.69 K)

196 طراحی اپلیکاتور براکی تراپی با استفاده از HDR-75Se برای درمان سرطان غیرملانومای پوست با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو
سارا قنواتی* ، اصغر حدادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.26 K)

197 بررسی امکان تعیین چربی شیر با چگالی‌سنج گاما
حسن وثوقیان* ، محمدرضا رشیدیان وزیری، امیر محمد بیگ زاده، امیر محمد بیگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.95 K)

198 طراحی مولد فرکانس رادیویی به روش Single ended برای شتابدهنده IRANCYC-10
فاطمه باباگلی موزیرجی* ، حسین آفریده، فرشاد قاسمی، محسن دهقان، حسین آفریده، فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.04 K)

199 استفاده از روش فنتون به منظور اکسایش رزین‌های استفاده شده در راکتور تهران
طاهر یوسفی، حسین قاسمی مبتکر* ، رامین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.89 K)

200 سنتز و نشاندارسازی عامل شلات‌کننده نوین استامیدوزانتات و بررسی کمپلکس آن با 99mTc
زهرا عرب حلوایی باقری، سعید کاکائی* ، سید محمودرضا آقامیری، الهام ستارزاده خامنه، حسن یوسف نیا، سید محمودرضا آقامیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.68 K)