تعداد مقالات: 3,442

51 تولید رادیونوکلئید ید-124 از هدف تلوریم-124 غنی سازی شده در ایران
پرویز اشتری* ، سید یوسف فضائلی حسینی نژاد، غلامرضا اصلانی، شهزاد فیضی، پرویز اشتری، سید یوسف فضائلی حسینی نژاد، شهزاد فیضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.27 K)

52 ساخت و بررسی ظرف کشت سلول هوشمند تولید شده به روش پلیمریزاسیون پیوندی با استفاده از پرتو گاما
زهرا آب باریکی* ، نسرین شیخ، آزاده آصف نژاد، هادی بهاری فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (566.43 K)

53 واکنش تبدیل 93Zr و 96Zr به ایزتوپ‌های دیگر با استفاده از پرتوهای گاما
سمیه زارع*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (442.24 K)

54 اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد
آمنه کارگریان، مرتضی صداقت موحد، علیرضا اصل زعیم، مریم حسین زاده، مریم قپانوری* ، مریم حسین زاده، مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.87 K)

55 آسیب میکروساختاری نیوبیوم در اثر تابش و بررسی پدیده بهمن برخوردی با استفاده از شبیه سازی اتمی
محمدرضا باسعادت* ، محمود پیامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (568 K)

56 بررسی تاثیر سن بر میزان کمیت‌های حفاظتی ناشی از تابش خارجی نوترون با استفاده از گزارش‌های مختلف ICRP
محمد امین اتابای* ، رحیم خباز، محمد امین اتابای، رحیم خباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.61 K)

57 پیاده سازی روش پراکندگی پروتون-پروتون برای آنالیز هیدروژن در نمونه‌های نازک
حسین رفیع خیری* ، علی بیگانه، علیرضا جوکار، حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (614.03 K)

58 اثرات پرتوتابی ایکس بر تحرک و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم گاو هلشتاین
پروین شورنگ* ، مریم رهبر، مهدی بهگر، بهنام آرضابک، پروین شورنگ، مهدی بهگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.8 K)

59 بررسی زمان مناسب واکسیناسیون جوجه های گوشتی با واکسن پرتوتابی شده آنفلوانزای مرغی ساب تایپ H9N2
فرحناز معتمدی سده* ، ایرج خلیلی، پروین شورنگ، مهدی بهگر، پروین شورنگ، مهدی بهگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.62 K)

60 مقایسه عملکرد روش‌های تجاری کاهش آرتیفکت فلزی در بهبود کیفیت تصاویر حاصل از مقطع نگاری کامپیوتری با اشعه ایکس
محمد قربانزاده* ، سیدابوالفضل حسینی، بیژن وثوقی وحدت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.08 K)

61 استفاده از روش موازنه جرم ایزوتوپ برای تعیین نسبت تبخیر به تبخیر و تعرق جهت انتخاب مناسب-ترین تاریخ کاشت
رایحه میرخانی* ، محمد سجاد قوامی، ناصر خالق پناه، محمد سجاد قوامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.16 K)

62 تخمین زمان محصورسازی انرژی در توکامک دماوند با استفاده از پارامترهای تعادلی پلاسما
احسان اله نوری* ، احسان اله نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.94 K)

63 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی* ، سمیرا فقیه، سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.42 K)

64 معرفی فضای فاز شتابدهنده خطی الکتا مدل Compactبا استفاده از کد MCNPX
ندا زارعی، محمد رضا رضایی راینی نژاد* ، علی جمعه زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.93 K)

65 بررسی اثر هرکدام از مکانیسم های انتقال گرما از سوخت یک راکتور تحقیقاتی پس از حادثه از دست دادن کامل خنک کننده
احسان بوستانی* ، صمد خاکشورنیا، حسن اسماعیلی، احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.05 K)

66 اثر خودحفاظی نمونه‌ روی عدم قطعیت شار نمونه برای یک راکتور تحقیقاتی نوعی
احسان بوستانی، مصطفی حسن زاده* ، احسان بوستانی، مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.85 K)

67 بررسی گرمایش پلاسمای نسبیتی چند یونی با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی پلاسما
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.5 K)

68 بررسی تغییرات رکتوم و اثر حضور بالن روی توزیع دز در پروتون تراپی سرطان پروستات
عابدین پایدار، احمد اسماعیلی ترشابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (336.48 K)

69 پخش اتمسفری عناصر رادیواکتیو از راکتور متسامور در عملکرد عادی
مصطفی نریمانی قورتلار* ، صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (656.05 K)

70 بررسی میزان غلظت و دز حاصل از مواد رادیو اکتیو ناشی از نیروگاه اتمی متسامور ارمنستان در عملکرد عادی
مصطفی نریمانی قورتلار* ، صالح اشرفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.35 K)

71 ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در موز با استفاده از پرتوگاما
بهنام ناصریان خیابانی* ، اعظم برزوئی، محمد رضا راحمی، لیلا باقری، محمد رضا راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.09 K)

72 ارائه روش تحلیلی و تصمیم‌گیری برای انجام آزمون دز یونیزان کل در ماموریت‌های فضایی
حمیده دانشور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (476.28 K)

73 اندازه‌گیری بهره پرتو گامای هدف ضخیم واکنش 19F(α,pγ1)22Ne برای آنالیز فلوئور
علیرضا جوکار* ، حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.95 K)

74 طراحی آشکارساز سوسوزن فوزویچ سه لایه آلفا-بتا-گاما با استفاده از کد Geant4
حسین هاشمی جوزانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (458.66 K)

75 مطالعه شبیه‌سازی اثر اجزای مختلف یک سامانه تصویربرداری سی‌تی‌اسکن بر کیفیت تصویر خروجی با استفاده از کد مونت کارلوی فلوکا
بهروز امینی سورانی* ، رضا ایزدی نجف ابادی، نیما قلعه، یاسمن نصیرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.17 K)