موضوعات = راکتورهای هسته‌ای
تعداد مقالات: 23

1 بررسی تاثیر بازتابنده در محاسبات پارامترهای نوترونیک در راکتور ماژولار کوچک
سعید زارع گنجارودی*؛ حسین خامه؛ نازنین زهرا راعی؛ احسان ظریفی؛ یاسر کاسه ساز؛ نازنین زهرا راعی؛ احسان ظریفی؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (686.75 K)

2 شناسایی چشمه نویز نوترون در قلب راکتور با بهره گیری ANN و شبیه ساز DYN-ACNEM
جواد وثوقی*؛ ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (675.65 K)

3 تحلیل رفتار نوترونی جایگزینی نسل جدید بسته‌های سوخت TVS-2M با بسته‌های سوخت AFA در راکتور VVER-1000 نیروگاه بوشهر
احسان ظریفی؛ سعید زارع گنجارودی*؛ احسان ظریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.75 K)

4 بررسی اثر هرکدام از مکانیسم های انتقال گرما از سوخت یک راکتور تحقیقاتی پس از حادثه از دست دادن کامل خنک کننده
احسان بوستانی*؛ صمد خاکشورنیا؛ حسن اسماعیلی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.05 K)

5 اثر خودحفاظی نمونه‌ روی عدم قطعیت شار نمونه برای یک راکتور تحقیقاتی نوعی
احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده*؛ احسان بوستانی؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.85 K)

6 طراحی بهینه یک راکتور هسته ای یکپارچه کوچک با سوخت حلقوی و بررسی اثر شعاع داخلی سوخت بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی قلب راکتور
غلامرضا انصاری فر*؛ سپیده نصیری؛ محمدحسین استکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.47 K)

7 امکان سنجی استفاده از سوخت توریومی به عنوان بخشی از سوخت راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده*؛ سید محمد میر وکیلی؛ سید محمد میر وکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.83 K)

8 تحلیل ترموهیدرولیک سوخت های حلقوی به روش زیرکانال برپایه مدل شار رانشی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.72 K)

9 آنالیز داغترین زیرکانال سوخت راکتورکوچک یکپارچه آبی تحت فشار نسل +III
علی عرفانی نیا*؛ علی عرفانی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.05 K)

10 بررسی اثر تغییر ضریب هدایت حرارتی سوخت با مصرف سوخت در محاسبه توزیع دما در داخل سوخت حلقوی
حسن اسمعیلی*؛ حسین کاظمی نژاد؛ احسان بوستانی؛ احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.2 K)

11 بررسی پارامترهای فیزیک راکتور صفر قدرت آب سنگین در گام جدید
افروز عسگری*؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.64 K)

12 افزایش شار نوترون در قلب راکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد تست سوخت هسته‌ای
سعیده صفائی عرشی*؛ عطیه جزوزیری؛ سید محمد میر وکیلی؛ سید محمد میر وکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.41 K)

13 بررسی عملکرد انتقال حرارت در سوخت هسته ای صفحه ای از نوع پراکنده
بهاره روستایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (476.28 K)

14 بررسی اثر کویل خنک کننده راکتور MNSR اصفهان بر زمان عملکرد
میثم زرگر*؛ منصور طالبی؛ محمد حسین استکی؛ جواد مختاری؛ محمد حسین استکی؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (483.27 K)

15 تحلیل رفتار نوترونی و بهینه سازی مصرف سوخت راکتور ماژولار کوچک پیشرفته SMART با استفاده از الگوریتم ژنتیک
احسان ظریفی؛ علیرضا جمشیدیان؛ غلامرضا جهانفرنیا؛ سعید زارع گنجارودی*؛ احسان ظریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.34 K)

16 بررسی اثر اندازه دریچه‌های خروجی قلب بر مدت زمان کارکرد راکتور MNSR اصفهان
علیرضا خاک زاد رنانی*؛ محمدحسین استکی؛ منصور طالبی؛ جواد مختاری؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.51 K)

17 بررسی میزان حساسیت شار نوترون با تغییر چگالی ماده نمونه در راکتور تحقیقاتی تهران
داریوش رضایی؛ مهسا عسگری*؛ مسعود امین مظفری؛ مصطفی حسن زاده؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.3 K)

18 بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محسن محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.66 K)

19 افزایش عمر توربین بخار با بهینه یابی زمان وصل RCP یک حلقه خاموش به سه حلقه کاری دیگر نیروگاه بوشهر
سیدمحسن قوامی*؛ پیمان منعمی گوهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.2 K)

20 بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمعهای سوخت راکتور بوشهر
زهرا پاپی؛ فرخ خوش احوال*؛ رضا پورایمانی؛ یاسر کاسه ساز؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.62 K)

21 رویکردهای جدید پسا فوکوشیما به طبقهبندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق در نیروگاههای هستهای
محمد باقر غفرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.38 K)

22 روند انتخاب تکنولوژی SMR برای ایران
رضا سیاره*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.89 K)

23 مقایسه نتایج حادثه نشت از مدار اول به مدار دوم در مولد بخار نیروگاه هسته ای بوشهر-1 با استفاده از تبدیل فوریه
امید صفرزاده*؛ محمد شاهمیرزالو؛ امیرسعید شیرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)