موضوعات = کشاورزی هسته‌ای
تعداد مقالات: 34

1 کاهش آلودگی بار میکروبی کل و اشرشیا کلی با استفاده از پلاسما سرد اتمسفری بر روی پساب ثانویه
الناز احمدی گل تپه ئی*؛ حامد مجیدی زاهد؛ حامد عسکری؛ الناز احمدی گل تپه ئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.7 K)

2 تعیین دز مؤثر پرتو گاما در القای پارتنوژنز به منظور تولید لاین های خالص خربزه در شرایط گلخانه
لیلا باقری*؛ محمود لطفی؛ لیلا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.24 K)

3 ارزیابی لاین‌های موتانت برنج از نظر صفات مورفولوژیک و نشانگرهای همبسته با ژن برگرداننده باروری
حمیده مهدی خانی*؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ نادعلی باقری؛ عمار افخمی قادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.99 K)

4 اثرات پرتوتابی ایکس بر تحرک و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم گاو هلشتاین
پروین شورنگ*؛ مریم رهبر؛ مهدی بهگر؛ بهنام آرضابک؛ پروین شورنگ؛ مهدی بهگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.8 K)

5 بررسی زمان مناسب واکسیناسیون جوجه های گوشتی با واکسن پرتوتابی شده آنفلوانزای مرغی ساب تایپ H9N2
فرحناز معتمدی سده*؛ ایرج خلیلی؛ پروین شورنگ؛ مهدی بهگر؛ پروین شورنگ؛ مهدی بهگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.62 K)

6 استفاده از روش موازنه جرم ایزوتوپ برای تعیین نسبت تبخیر به تبخیر و تعرق جهت انتخاب مناسب-ترین تاریخ کاشت
رایحه میرخانی*؛ محمد سجاد قوامی؛ ناصر خالق پناه؛ محمد سجاد قوامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.16 K)

7 ایجاد مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در موز با استفاده از پرتوگاما
بهنام ناصریان خیابانی*؛ اعظم برزوئی؛ محمد رضا راحمی؛ لیلا باقری؛ محمد رضا راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.09 K)

8 بررسی تاثیرات پرتوتابی با پرتو گاما بر ویژگی‌‌‌‌های رشدی فرم غیر جنسی قارچ Hypocrea
غزل سپهری؛ شیده موجرلو؛ حامد عسکری؛ مرضیه حیدریه؛ سمیرا شهبازی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.61 K)

9 ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های امیدبخش موتانت برنج متحمل به خشکی با صفات کیفی و کمّی برتر
محمد طاهر حلاجیان*؛ محمد طاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.38 K)

10 اثر سطوح مختلف شوری و سولفات آمونیوم بر عملکرد و تبعیض ایزوتوپ کربن در ارقام گندم
اعظم برزوئی*؛ شهریار ملکی؛ صفورا سعادتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257 K)

11 ارزیابی مقایسه ای قدرت باروری حشرات پرتودیده مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون
مهرداد احمدی*؛ شیوا اصولی؛ نادیا کلانتریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.63 K)

12 مقایسه اثر پرتو گاما بر نسبت جنسی و قدرت رقابتی(Helicoverpa armigera Hubner Lep: Nuctuidae) در دو نسل والد و F1
شیوا اصولی*؛ مهرداد احمدی؛ نادیا کلانتریان؛ نادیا کلانتریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.75 K)

13 بررسی میزان تحمل به خشکی لاین‌های برنج امیدبخش موتانت با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی
محمد طاهر حلاجیان*؛ محمد طاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.38 K)

14 تاثیر پرتو گاما در خصوصیات تولید مثلی پروانه نر بید کلم Plutella xylostella L. در نسل والد و F1 و قدرت رقابتی نرهای پرتو تابی شده
shima shokri؛ شیوا اصولی*؛ مریم عطاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.31 K)

15 اثر پرتوتابی گاما روی کیفیت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.3 K)

16 بررسی شاخصهای خون شناسی ماهی خاویاری شیپ (Acipenser nudiventris) ماده زایی شده با استفاده از پرتو گاما
غلامرضا شاه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.64 K)

17 موتاسیون القایی، استفادههای موفقیت آمیز و آینده آن در به نژادی گیاهان
محمدرضا بی همتا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.88 K)

18 Broadening Genetic Resources through Mutation Breeding for Global Food Security
Ljupcho Jankuloski*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.61 K)

19 کاربرد فناوری هسته ای در تولید واکسنهای بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام
فرحناز معتمدی سده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.18 K)

20 اثرات پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم گرده زنبورعسل و رشد و تکامل غدد هیپوفارنژیال زنبورعسل پرستار_x000D_
پروین شورنگ؛ فاطمه امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (689.94 K)

21 اثرات پرتوتابی گاما بر قابلیت هضم گرده زنبورعسل و رشد و تکامل غدد هیپوفارنژیال زنبورعسل پرستار
پروین شورنگ*؛ فاطمه امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (689.94 K)

22 اثر زهر زنبور پرتوفرآوری شده با پرتو گاما بر وظایف عملکردی کبد و فراسنجه خونی در مدل حیوانی موش
پروین شورنگ*؛ فاطمه عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

23 کاربرد فناوری هسته­ای در تولید بذر هیبرید
مهدی محمدی*؛ لیلا باقری؛ محمد طاهر حلاجیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.1 K)

24 اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیک وشیمیایی و پخت دانه برخی ژنوتیپ های موتانت و ارقام مشهور برنج ایران
محمد طاهر حلاجیان*؛ علی اکبر عبادی؛ محمد محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.64 K)

25 محاسبات زیست محیطی انتقال 137Cs در گیاهان
بهارک اسلامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)