موضوعات = پلاسما و گداخت هسته‌ای
تعداد مقالات: 25

1 انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای توکامک با الکترونهای غیرماکسولی
مصطفی مهدی پور*؛ مهدی عصری
مشاهده مقاله

2 اثر کوانتومی نسبیتی بر اتلاف برمشترالانگ در پلاسماهای DT و D3He
جواد بهمنی؛ فرهاد محمد جعفری؛ بهارک اسلامی*
مشاهده مقاله

3 اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد
آمنه کارگریان؛ مرتضی صداقت موحد؛ علیرضا اصل زعیم؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری*
مشاهده مقاله

4 تخمین زمان محصورسازی انرژی در توکامک دماوند با استفاده از پارامترهای تعادلی پلاسما
احسان اله نوری*
مشاهده مقاله

5 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی*؛ سمیرا فقیه
مشاهده مقاله

6 بررسی گرمایش پلاسمای نسبیتی چند یونی با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی پلاسما
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله

7 تحلیل پایداری تَرابُرد باریکه افروزشی پروتون در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده کربنی
هانیه اسمعیل پور دوست کوهی؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله

8 بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی*؛ فریدون عباسی دوانی؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله

9 ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی
مهسا مهرانگیز؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله

10 تأثیر میدان مغناطیسی دانه‌ای بر جذب برخوردی در رهیافت همجوشی مغناطو-لختی
محمد اسلامی کلانتری*؛ نرگس فیروزی فراشبندی
مشاهده مقاله

11 بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا
الناز خلیل زاده*؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری؛ اصغر حدادی
مشاهده مقاله

12 بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی
الناز خلیل زاده*؛ زهره دهقانی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله

13 لایه‌نشانی کربن بر روی تنگستن با استفاده دستگاه پلاسمای کانونی
نرگس زیوهء*؛ مرتضی حبیبی
مشاهده مقاله

14 کاهش پراکندگی‌های پارامتریک القای از هدف تحت تابش لیزر در گداخت محصورسازی اینرسی
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله

15 مشخصه‌یابی پلاسمای هوا در سامانه تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک
نرگس بیگ محمدی؛ مهناز عبدالهی درگاه؛ مهدیه بختیاری رمضانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.73 K)

16 تاثیر ترکیب هدف بر شتابدهی پروتون در اندرکنش پالس لیزر پرشدت با فویل نازک
حسن وثوقیان*؛ فرشته اسماعیل بیگی حاج اسماعیل بیگی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.71 K)

17 بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور هم‌جوشی ITER
لیلا رجبلو*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.57 K)

18 بررسی پارامترهای الکترون های گریزان در توکامک البرز و تحلیل آن در فضای تکانه
مجید موچانی*؛ رضا امراللهی؛ حمیدرضا میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (480.42 K)

19 بررسی محدودیت‌های تحلیل نوترونی بر طراحی و عملکرد پوشش‌های زاینده HCCR توکامک‌های دمو
راحله زادفتح اله صیقلانی*؛ محمود صداقتی زاده؛ حسین صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.13 K)

20 تاثیر پروفایل بیم الکترونی نسبیتی بر شتاب میدان عقبه پلاسمایی
مهدی عصری*؛ مصطفی مهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.77 K)

21 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرما یونی
زهره دهقانی*؛ مهدی بخش زاد محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.67 K)

22 تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر افزایش جوانه‌زنی و رشد ساقه‌چه و ریشه‌چه بذر کنجد
شروین گودرزی؛ حسن غفوری فرد؛ ابوالفضل مازندرانی*؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.64 K)

23 احتمال فرار ذرات آلفای حاصل از گداخت گرماهسته‌ای در سوخت DT آلاییده کربنی
سهیل خوشبین فر*؛ سید محمد افتخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.4 K)

24 مدل‌سازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد‌ دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما
یاسمن امیری*؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (530.27 K)

25 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی؛ سمانه فاضل پور*؛ رضا امراللهی؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله