موضوعات = پلاسما و گداخت هسته‌ای
تعداد مقالات: 63

1 انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای توکامک با الکترونهای غیرماکسولی
مصطفی مهدی پور*؛ مهدی عصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.63 K)

2 اثر کوانتومی نسبیتی بر اتلاف برمشترالانگ در پلاسماهای DT و D3He
جواد بهمنی؛ فرهاد محمد جعفری؛ بهارک اسلامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.85 K)

3 اندازه‌گیری دمای الکترون در دستگاه IECF با استفاده از سامانه تشخیصی پروب لانگمویر منفرد
آمنه کارگریان؛ مرتضی صداقت موحد؛ علیرضا اصل زعیم؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری*؛ مریم حسین زاده؛ مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.87 K)

4 تخمین زمان محصورسازی انرژی در توکامک دماوند با استفاده از پارامترهای تعادلی پلاسما
احسان اله نوری*؛ احسان اله نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.94 K)

5 تاثیر میدان مغناطیسی خارجی بردینامیک الکترون در برهمکنش لیزر-پلاسما
سید ابوالفضل قاسمی*؛ سمیرا فقیه؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.42 K)

6 بررسی گرمایش پلاسمای نسبیتی چند یونی با استفاده از شبیه‌سازی ذره‌ای دوبعدی پلاسما
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.5 K)

7 تحلیل پایداری تَرابُرد باریکه افروزشی پروتون در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده کربنی
هانیه اسمعیل پور دوست کوهی؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.74 K)

8 بررسی اثر یونهای تولیدی پلاسمای حاصل از گداخت بر روی آلومینیوم و تنگستن با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی
علی عادلی*؛ فریدون عباسی دوانی؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.36 K)

9 ارزیابی افروزش سریع با هدایتگر مخروطی به کمک باریکه افروزشی مرکب پروتون ـ ریز خوشه الکترونی
مهسا مهرانگیز؛ سهیل خوشبین فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.29 K)

10 تأثیر میدان مغناطیسی دانه‌ای بر جذب برخوردی در رهیافت همجوشی مغناطو-لختی
محمد اسلامی کلانتری*؛ نرگس فیروزی فراشبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.58 K)

11 بررسی اثر نوسانات چگالی روی شکست موج پلاسمایی غیرخطی در مرز بین پلاسما و خلا
الناز خلیل زاده*؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری؛ اصغر حدادی؛ امیر چخماچی؛ محمد جعفر جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.04 K)

12 بررسی اثر تغییرات چگالی گاز هیدروژن بر روی طیف انرژی الکترون ها، در پلاسمای حاصل از یونیزاسیون میدانی
الناز خلیل زاده*؛ زهره دهقانی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی؛ سمیه رضائی؛ محمد جعفر جعفری؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.17 K)

13 لایه‌نشانی کربن بر روی تنگستن با استفاده دستگاه پلاسمای کانونی
نرگس زیوهء*؛ مرتضی حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.28 K)

14 کاهش پراکندگی‌های پارامتریک القای از هدف تحت تابش لیزر در گداخت محصورسازی اینرسی
آمنه کارگریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.27 K)

15 مشخصه‌یابی پلاسمای هوا در سامانه تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک
نرگس بیگ محمدی؛ مهناز عبدالهی درگاه؛ مهدیه بختیاری رمضانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (741.73 K)

16 تاثیر ترکیب هدف بر شتابدهی پروتون در اندرکنش پالس لیزر پرشدت با فویل نازک
حسن وثوقیان*؛ فرشته اسماعیل بیگی حاج اسماعیل بیگی؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرشته اسماعیل بیگی حاج اسماعیل بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.71 K)

17 بررسی تاثیر غلظت هلیوم بر مکانیزم اتلاف تابشی در راکتور هم‌جوشی ITER
لیلا رجبلو*؛ لیلا رجبلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.57 K)

18 بررسی پارامترهای الکترون های گریزان در توکامک البرز و تحلیل آن در فضای تکانه
مجید موچانی*؛ رضا امراللهی؛ حمیدرضا میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (480.42 K)

19 بررسی محدودیت‌های تحلیل نوترونی بر طراحی و عملکرد پوشش‌های زاینده HCCR توکامک‌های دمو
راحله زادفتح اله صیقلانی*؛ محمود صداقتی زاده؛ حسین صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.13 K)

20 تاثیر پروفایل بیم الکترونی نسبیتی بر شتاب میدان عقبه پلاسمایی
مهدی عصری*؛ مصطفی مهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.77 K)

21 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرما یونی
زهره دهقانی*؛ مهدی بخش زاد محمودی؛ زهره دهقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.67 K)

22 تاثیر پلاسمای سرد اتمسفری بر افزایش جوانه‌زنی و رشد ساقه‌چه و ریشه‌چه بذر کنجد
شروین گودرزی؛ حسن غفوری فرد؛ ابوالفضل مازندرانی*؛ سید ابوالفضل قاسمی؛ سید ابوالفضل قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (505.64 K)

23 احتمال فرار ذرات آلفای حاصل از گداخت گرماهسته‌ای در سوخت DT آلاییده کربنی
سهیل خوشبین فر*؛ سید محمد افتخاری؛ سید محمد افتخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.4 K)

24 مدل‌سازی دو بعدی و بررسی تاثیر پارامترهای الکتریکی و هندسی دستگاه تخلیه سد‌ دی الکتریک از نوع جت پلاسما بر پارامترهای پلاسما
یاسمن امیری*؛ بهجت قاسمی؛ زهرا شهبازی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (530.27 K)

25 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی؛ سمانه فاضل پور*؛ رضا امراللهی؛ امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.75 K)