موضوعات = چرخه سوخت هسته‌ای
تعداد مقالات: 36

1 بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و ترموفیزیکی سوخت‌های اکسید اکتنیدی در نیروگاه‌های برق هسته‌ای
محمد حسین صحافی*؛ محمد مهدوی؛ محمد حسین صحافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (523.07 K)

2 مطالعه و بررسی پارامتر هیدرودینامکی سرعت لغزشی در ستون ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دار جهت استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سنگ معدن بندرعباس
فرشته خان رمکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.62 K)

3 بررسی پارامتر هیدرودینامکی موجودی فاز پراکنده در ستون ضربه‌ای افقی نوع سینی‌دار با نرم‌افزار طراحی آزمایش به روش پاسخ سطح (RSM)
فرشته خان رمکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.35 K)

4 حذف یون استرانسیم از محلول‌های آبی با استفاده از 1،3-دی آمینو گرافن و بازیابی مغناطیسی برگشت‌پذیر جاذب
سوده السادات سجادی*؛ سوده السادات سجادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (586.56 K)

5 بهینه سازی یک آبشار مخروطی با استفاده از الگوریتم علف‌هرز (IWO) برای سیستم های چند جزئی با استفاده با اصلاح اثر چشمه خوراک یک ماشین سانتریفیوژ
صادق یوسفی نسب*؛ مسعود خواجه نوری؛ جابر صفدری؛ جواد کریمی ثابت؛ محمد حسین عسکری؛ محمد حسن ملاح؛ صادق یوسفی نسب؛ محمد حسین عسکری؛ محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.44 K)

6 بررسی اثر حضور گاز سبک نیتروژن همراه با گاز زینان در یک روتور سانتریفیوژ با روش مستقیم مونت کارلو و تابع توزیع بولتزمن
صادق یوسفی نسب*؛ مسعود خواجه نوری؛ جابر صفدری؛ جواد کریمی ثابت؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسکری؛ صادق یوسفی نسب؛ جابر صفدری؛ محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.27 K)

7 شبیه سازی فضای کل بین روتور و بدنه یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
صادق یوسفی نسب*؛ جابر صفدری؛ جواد کریمی ثابت؛ محمدحسن ملاح؛ مسعود خواجه نوری؛ محمد حسین عسکری؛ حامد واحدی؛ صادق یوسفی نسب؛ جابر صفدری؛ محمد حسین عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.65 K)

8 بررسی میزان استخراج اورانیم از محلول‏های آبی توسط غشای مایع امولسیونی در حالت پیوسته و ناپیوسته
Parisa Zaheri*؛ Babak Arabi Ardehali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.36 K)

9 تاثیر افزودنی تریپولی بر استحکام فشاری بلوک های سیمانی حاوی رزین کاتیونی AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه*؛ مریم توسلی؛ زهرا بامشاد؛ محمد صمدفام؛ حمید سپهریان؛ بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.4 K)

10 تاثیر افزودنی تریپولی بر قابلیت فروشویی سزیم از بلوک های سیمانی حاوی رزین های AmberLite™ IRN97 H
رضا داورخواه*؛ مریم توسلی؛ زهرا بامشاد؛ محمد صمدفام؛ حمید سپهریان؛ بهمن سلیمانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.72 K)

11 جداسازی انتخابی تلوریم از محلول فروشویی لجن مس آندی با استفاده از غشای مایع توده ای چند مرحله‌ای با استفاده از استخراج‌کننده TBP
نیلوفر یزدانی احمدآبادی؛ محسن خردمند سعدی؛ امیر چرخی؛ ساره عماری اله یاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.62 K)

12 مطالعه استقلال از شبکه و بررسی اثر تغییرات پارامترهای هندسی در شبیه سازی عددی رفتار گاز در ماشین سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
وحید رفیعی*؛ محمدحسین عسکری؛ جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ محمدحسین عسکری؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.29 K)

13 حل تحلیلی معادله توزیع غلظت در سیستم های چندجزیی
وحید رفیعی*؛ سید جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسکری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمدرضا فرد کاشانی؛ جابر صفدری؛ محمدحسین عسکری؛ صادق یوسفی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452 K)

14 بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی تلوریم از محلول‌های آبی با استفاده از استخراج گر آلامین336
Parisa Zaheri*؛ محمدرضا علیزاده شادباد؛ Hossein Abolghasemi؛ فاضل ضحاکی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.22 K)

15 مدل‌سازی جریان گاز در سانتریفیوژ گازی با مدل جریان خالص محوری
محمد مهدی شادمان*؛ محمد رضا فرذ کاشانی؛ جابر صفدری؛ محمد مهدی شادمان؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.38 K)

16 شبیه‌سازی سه‌بعدی پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با شیارهای مختلف با حلگر مولکولی dsmcFoam
مسعود خواجه نوری*؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسگری؛ مسعود خواجه نوری؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (697.86 K)

17 پیش بینی ضرایب نفوذ و ویسکوزیته ایزوتوپ های گاز زنون، هگزافلوراید تلوریم با استفاده از خواص میکروسکوپیک آن
مسعود خواجه نوری*؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسگری؛ مسعود خواجه نوری؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.92 K)

18 بهینه سازی پارامترهای هندسی و عملیاتی پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
مسعود خواجه نوری*؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمدحسن ملاح؛ محمد حسین عسگری؛ مسعود خواجه نوری؛ جابر صفدری؛ صادق یوسفی نسب؛ محمد حسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (496.4 K)

19 شبیه سازی سه بعدی جریان گاز درون لوله‌های گازرسانی ماشین سانتریفیوژ با نرم افزار FLUENT
حامد واحدی*؛ سید جابر صفدری؛ محمد حسن ملاح؛ محمدحسین عسکری؛ حامد واحدی؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.57 K)

20 اندازه‌گیری و ارزیابی پرتوزایی طبیعی خاک شهر تهران
حسن رنجبر*؛ علی یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.4 K)

21 گستره قلمروهای پژوهشی در نقشه دانش سیلیسید اورانیم
ساره عماری اله یاری*؛ زهرا میرقاسمی؛ محسن نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.42 K)

22 بررسی جذب و تثبیت استرانسیم توسط زئولیت آنالسیم اصلاح‌شده با سرب هگزاسیانوفرات
نسیم قیصر سلوط؛ آرمن آوانس؛ حمید سپهریان؛ رضا داورخواه؛ جواد فصیحی؛ علی یداللهی*؛ علی یداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.88 K)

23 تهیه و بررسی عوامل مختلف بر سنتز پودرکاربید بور به روش احیای منیزیوترمیک
صادق روائی؛ زهره همنبرد*؛ محمد مسعود محبی؛ محمد مسعود محبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.79 K)

24 بررسی تاثیر تابع D در غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی تلوریم با استفاده از آبشار مربعی
سجاد خوشه چین*؛ فاطمه منصورزاده؛ جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ سجاد خوشه چین؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.16 K)

25 مقایسه غنی‌سازی ایزوتوپ‌های میانی و انتهایی تنگستن با استفاده از آبشار مربعی
سجاد خوشه چین*؛ فاطمه منصورزاده؛ جابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ سجاد خوشه چین؛ جابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.18 K)