موضوعات = کاربرد پرتوها
تعداد مقالات: 44

26 محاسبه مونت کارلوی دز پرتوهای گامای زمینه کیهانی وخورشیدی در ایستگاه بین المللی فضایی (ISS)
محمد رضا رضایی راینی نژاد* ، آرزو ریاحی، محمد رضا رضایی راینی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.14 K)

27 ترابرد باریکه ذرات داخل شتابدهنده ی الکترواستاتیک 200 کیلوولت با استفاده از کد Geant4
محمدجواد خداشناس* ، زعفر ریاضی، داریوش رضایی، زعفر ریاضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.92 K)

28 روش های تنظیم دقیق فرکانس رزونانس سیکلوترون 10 مگا الکترون ولت
حسین آفریده، حسین پاشایی مجیدآباد* ، معصومه محمدیان، حسین آفریده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.21 K)

29 بررسی اثر حفاظتی کامپوزیت نانولیفی پلی وینیل الکل حاوی نانوذرات 3O2Bi بر روی بستر پلی‌استری در برابر پرتو ایکس
لیلا غلامزاده* ، فاطمه ظفری، ابوالفضل زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.92 K)

30 طراحی و بهینه سازی موازی ساز نوترونی ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد هسته ای MCNPX
محمد جواد مظفری وانانی* ، میرشهرام حسینی پناه، یاسر کاسه ساز، احمد آخوند، رامون فرناندز آلوارز استرادا، محمد جواد مظفری وانانی، میرشهرام حسینی پناه، یاسر کاسه ساز، رامون فرناندز آلوارز استرادا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.83 K)

31 شبیه‌سازی الکترون‌های کم انرژی در هسته سلول و محاسبه آسیب‌های آن با سطح مقطع‌های تجربی و کد Geant4-DNA
مجتبی مکاری* ، حسین معینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.76 K)

32 بهبود کیفیت باریکه نوترونی در خروجی کانال خشک راکتورمینیاتوری جهت انجام آزمایشات پرتودهی خارج از قلب
محمدحسین چوپان دستجردی* ، جواد مختاری، بهرام سلیمانی، جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.03 K)

33 مقایسه ی قابلیت تضعیف کامپوزیتهای حاوی تنگستن به عنوان حفاظ پرتوی ایکس تشخیصی
لیلا غلامزاده* ، نگار ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.54 K)

34 Sr/Y90 شبیه‌سازی و ساخت باتری هسته‌ای بتا-رادیولومینسانس با چشمه
سهیل حاجی بابا، حسین مؤیدی، محمد رضا عینیان، غلامرضا اطاعتی* ، سهیل حاجی بابا، محمد رضا عینیان، غلامرضا اطاعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (527.77 K)

35 طراحی اولیه حفاظ برای شتاب‌دهنده صنعتی در حال ساخت با انرژی keV 800
احسان الماسی، غلامرضا رئیس علی* ، فرشاد قاسمی، فریدون عباسی دوانی، غلامرضا رئیس علی، فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (499.48 K)

36 اندازه‌گیری میزان عناصر سنگین در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش PIXE (مطالعه موردی اراضی کشاورزی جنوب تهران)
ویدا راستی* ، کامران سپانلو، شهرزاد خرم نژادیان، احسان ظریفی، ماهرخ قاضلی کر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.18 K)

37 امکان سنجی تولید ژنراتور درون تنی 212Pb/212Bi به منظور استفاده در درمان هدفمند بوسیله ذرات آلفا در راکتور تحقیقاتی تهران
نفیسه سالک، محسن محرابی، سارا وثوقی* ، محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.94 K)

38 بررسی امکان تعیین چربی شیر با چگالی‌سنج گاما
حسن وثوقیان* ، محمدرضا رشیدیان وزیری، امیر محمد بیگ زاده، امیر محمد بیگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.95 K)

39 طراحی مولد فرکانس رادیویی به روش Single ended برای شتابدهنده IRANCYC-10
فاطمه باباگلی موزیرجی* ، حسین آفریده، فرشاد قاسمی، محسن دهقان، حسین آفریده، فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.04 K)

40 ارزیابی پرتوگیری های محیطی درهوا و دز جذب شده در بافت های نرم در اثر تابش های القایی رادیوایزوتوپ های تولید شده در نمونه های خاک
قاسم سوری* ، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته، اردشیر باقری، قاسم سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.78 K)

41 اندازه گیری کسر مایع جریان گاز تر خروجی از چاه با استفاده از تلفیق تکنیک گاما و مکانیک سیالات محاسباتی
مهدی ایزدی، عطا الله ربیعی، محسن شریف زاده* ، کمال حداد، رضا فقیهی، عطا الله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.08 K)

42 بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف
حسن رنجبر* ، محسن محرابی، محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.05 K)

43 گزارش فعالیتهای تحقیقاتی در گروه کاربرد پرتوها
حسین آفریده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.96 K)

44 آسیب پرتویی و قابلیت خود ترمیمی در نانوآلیاژهای فلزی
سید امیر حسین فقهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.12 K)