موضوعات = فیزیک هسته‌ای
تعداد مقالات: 19

1 بررسی رفتارهای آماری ترازهای انرژی با اسپین - پاریته (-1) در هسته170Tm
توحید خاتونی*؛ هادی صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (566.94 K)

2 بررسی گذار فاز کوانتومی در ایزوتوپ‌های فرد باریوم با استفاده از نظریه‌ی بحران
مریم قپانوری*؛ مسعود صیدی؛ مریم قپانوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (550.84 K)

3 بررسی تاثیر پراکندگی‌ همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe
الهه مسلمی مهنی؛ فرخ خوش احوال*؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.42 K)

4 شبیه سازی سنگ گرانیتی زینتی به کمک مدلسازی آشکارساز HPGe و تعیین بازده آشکارساز با محاسبه ضخامت لایه مرده با استفاده از کد MCNPX
مریم حسنوند*؛ نگار عبدیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.7 K)

5 آسیب میکروساختاری نیوبیوم در اثر تابش و بررسی پدیده بهمن برخوردی با استفاده از شبیه سازی اتمی
محمدرضا باسعادت*؛ محمود پیامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (568 K)

6 اندازه‌گیری بهره پرتو گامای هدف ضخیم واکنش 19F(α,pγ1)22Ne برای آنالیز فلوئور
علیرضا جوکار*؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (464.95 K)

7 ارزیابی روش سه بازه ی انرژی برای اصلاح پراکندگی تصاویر SPECT با استفاده از کد مونت کارلوی GATE
علیرضا صدرممتاز؛ پیوند طاهرپرور؛ آسانا نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.45 K)

8 محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفازای ایزوتوپ‌های زوج- زوج هسته لیورموریوم
عنایت اله یزدان کیش*؛ عنایت اله یزدان کیش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.46 K)

9 استفاده از معادلات فاینمن برای محاسبه آهنگ تولید نوترون در پدیده اندرکنش ضعیف هسته‌ای
سیدمهدی موسوی*؛ حسین ذکی دیزجی؛ امین سیدی؛ سیدمهدی موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.33 K)

10 گذر فاز کوانتومی در هسته‌های زوج و فرد با استفاده از مدل جبری سه خوشه‌ای
مریم قپانوری*؛ نرجس امیری؛ محمد علی جعفریزاده؛ مریم قپانوری؛ محمد علی جعفریزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (584.79 K)

11 اندازه‌گیری شار نوترون حرارتی در کانال پرتودهی B راکتور تحقیقاتی تهران با روش فعالسازی نوترونی
بنین شاکری جویباری*؛ حسین قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.99 K)

12 تعیین طیف جرمی و شعاع چارمونیم و باتمونیم با استفاده از روش نیکیفرو- اوارو
عنایت اله یزدان کیش*؛ عنایت اله یزدان کیش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.05 K)

13 بکارگیری روش وردشی ربی برای بدست آوردن حل های اسکیرمیون جهت مطالعه برهم کنش بین این نوع ساختارهای سالیتونی
منصوره تاتاری*؛ هادی لوکزاده؛ مائده عطایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.24 K)

14 اندازه‌گیری فلوئور کل در ترکیبات زیان‌آور PFAS با استفاده از روش PIGE
علیرضا جوکار*؛ حسین رفیع خیری؛ علیرضا جوکار؛ حسین رفیع خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.12 K)

15 بررسی آسیب ناشی از ذرات پروتون و آلفا در دو مدل DNA
علی روحی مردق*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.99 K)

16 نقش اوربیتال های پروتونی در نوارهای پایان پذیر در ناحیه جرمی 160~A
محدثه شایسته فر*؛ اعظم کاردان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.35 K)

17 افت و خیزهای نگرش جمهوری اسالمی ایران بر دانش و فناوری فیزیک هسته ای در 4 دهۀ گذشته
محمد هادی هادی زاده یزدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.89 K)

18 اتمها و هسته های کائونی
سیدظفراله کالنتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.9 K)

19 Geoneutrons
Hector Rene Vega-Carrillo*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.61 K)