کلیدواژه ها = آهن
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تاثیر پراکندگی‌ همسانگرد و غیرهمسانگرد در برهمکنش الاستیک نوترون بر سطح مقطع آسیب جابجایی ایزوتوپ 56Fe
الهه مسلمی مهنی؛ فرخ خوش احوال*؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی؛ رضا پورایمانی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.42 K)

2 حذف آهن از کیک فیلتر گرم روی با استفاده از روش جدایش مغناطیسی به منظور استحصال کبالت موردنیاز در تهیه کبالت 60
رضا روشنی*؛ حسن زارع توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.87 K)