کلیدواژه ها = نویززدایی
تعداد مقالات: 1

1 نویززدایی هوشمند از تصاویر MRI مغز بر اساس گزینش و چینش فیلترها
علیرضا صدرممتاز، مرتضی نامدار*، زکیه زحمت کش کوشالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.07 K)