کلیدواژه ها = کادمیوم-زینک-تلوراید
تعداد مقالات: 1

1 تولید نانوذرات CdZnTe و بررسی دزسنجی گرمالیانی آنها در برابر تابش های یونیزان
پرویز حسینخانی، ولی علی زاده*، حسن شاکرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)