کلیدواژه ها = مولد نوترون
تعداد مقالات: 2

1 شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC
مجید عابدی مصیر، مهدی آقایی مغانلو*، علیرضا اصل زعیم*، مریم حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

2 طراحی ساخت و نتایج اولیه چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای مولد نوترون گداختی
علیرضا اصل زعیم*، مرتضی صداقت موحد، مجتبی کبیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)