کلیدواژه ها = آشکارساز نوترونی خود تغذیه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر ضخامت اجزای یک آشکارساز نوترونی خود-تغذیه (SPND) بر میزان حساسیت آن با استفاده از کد MCNPX
علی عادلی*؛ مجید خرسندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)