کلیدواژه ها = شبیه‌سازی راکتور
تعداد مقالات: 1

1 طراحی یک قلب بهینه برای گام جدید راکتور آب سنگین صفر قدرت اصفهان (HWZPR)
ملیحه کاویانی*، کمال حداد، جواد مختاری
مشاهده مقاله