کلیدواژه ها = دزیمتر پرسپکس
تعداد مقالات: 1

1 بررسی برازش منحنی پاسخ دزیمتر پرسپکس و تصحیح آن
الهام عدالتخواه*، شهریار بدیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (853.7 K)