کلیدواژه ها = شبیه سازی دینامیک مولکولی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تأثیر نقص نقطه­ای تهی­جای بر رفتار مکانیکی و ترموفیزیکی فلز زیرکونیوم
امیر علی ولی الهی، قاسم اله یاری زاده*، عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.32 MB)

2 شبیه سازی دینامیک مولکولی نقش افزودن آهن بر ویژگی های ساختاری، مکانیکی و ترمودینامیکی فلز نیکل
امیر علی ولی الهی، قاسم اله یاری زاده*، عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)