کلیدواژه ها = هسته زوج_ زوج
تعداد مقالات: 1

1 بررسی درهم تنیدگی کوانتومی در ساختار هسته زوج_ زوج
محمد علی جعفریزاده، نرجس امیری، مریم قپانوری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.31 K)