کلیدواژه ها = گذر فاز کوانتومی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی درهم تنیدگی کوانتومی در ساختار هسته زوج_ زوج
محمد علی جعفریزاده، نرجس امیری، مریم قپانوری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.31 K)

2 بررسی تغییرات آنتروپی درهم­تنیدگی در هسته­های گذاری با عدد جرمی فرد
مریم قپانوری*، محمد علی جعفریزاده، نرجس امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)