کلیدواژه ها = چشمه یون
تعداد مقالات: 3

1 طراحی و مقایسه ولتاژ بالا شکن در خط انتقال موج چشمه یون ECR
مرضیه اسدی آقبلاغی، فریدون عباسی دوانی*، معصومه یارمحمدی سطری، زعفر ریاضی مبارکی، فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

2 شبیه سازی نحوه جدایش ایزوتوپی انواع جریانات حول غشاء متخلخل و بررسی سرعت پخش آنها با روش DSMC
مجید عابدی مصیر، مهدی آقایی مغانلو*، علیرضا اصل زعیم*، مریم حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

3 طراحی ساخت و نتایج اولیه چشمه یون جفت شده القایی سطحی برای مولد نوترون گداختی
علیرضا اصل زعیم*، مرتضی صداقت موحد، مجتبی کبیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)