کلیدواژه ها = پسماند با پرتوزایی سطح کم و متوسط
تعداد مقالات: 1

1 تثبیت پسماند پرتوزای تغلیظ شده نیروگاه هسته ای بوشهر در ماتریس شیشه
مهدی خطیریان، حمید سپهریان، محمد صمدفام، علی یداللهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.99 K)