کلیدواژه ها = DBD
تعداد مقالات: 2

1 Modeling and simulation of dielectric barrier discharge with CF4 etching gas by Comsol Multiphysics
Nikoo Darestani Farahani، fereydoun abbasi، mohammad askari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.64 K)

2 شناسایی محصولات تخریب رنگ قرمز بازیک 46 پس از پردازش پلاسمای DBD با به کارگیری LC-MS
مهناز عبدالهی، نیره عبداللهی قهی، مهدیه بختیاری رمضانی، مجتبی نوحه خوان، نرگس بیگ محمدی، سیده زهره آقامیری، بهزاد رضایی فرد، فهیمه رضازاده آذری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (954.6 K)