کلیدواژه ها = Pseudo-spin symmetry
تعداد مقالات: 1

1 The Λ-core model for studying the binding energies of Λ-hypernuclei under pseudo-spin symmetry using the Hellmann potential
mahdieh mirzaei nia، Mohammad Reza Shojaei
مشاهده مقاله | اصل مقاله (773.2 K)