کلیدواژه ها = Induced mutations
تعداد مقالات: 1

1 Improving the quantity of ‘Malase Saveh’ pomegranate fruit using gamma irradiation
Mohammad Reza Rahemi، Safoora Saadati، Azam Borzouei2، Behnam Naserian، Mansor Nouri
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.83 K)